Groen wonen in Oost

De gemeente wil overal steeds hogere flats en steeds kleinere voetbalveldjes. Méérbelangen wil dat andersom.

Bereikbaar Oost

Méérbelangen wil een fietsvriendelijk en niet autovijandig stadsdeel. Verkeersveilig voor kinderen en met goed OV.

Voor burger en buurt

Het stadsdeel moet er zijn voor de burger. Niet omgekeerd. Méérbelangen is niet links of rechts maar voor de Amsterdammer.

Méérbelangen tegen windmolens – Teken petitie Wind Alarm!

Méérbelangen is tegen het plaatsen van windmolens in of vlakbij woonwijken. De schade die windmolens toebrengen aan mens en natuur zijn groot. Het Science Park bijvoorbeeld zou een potentieel gebied zijn voor een windmolen van 150 meter, 15 meter hoger dan de Rembrandttoren! Men zet in de Watergraafsmeer in...

Méérbelangen: bouw Amsterdam niet dicht

Inbreng Méérbelangen op concept Omgevingsvisie in vergadering Stadsdeelcommissie Oost op 9 maart 2021 Dinsdag 9 maart 2021 vergaderde de Stadsdeelcommissie Oost over de concept Omgevingsvisie van het college van B&W. In dit stuk wordt beschreven hoe de stad er in 2050 uit zou moeten zien. In de steunfractie van...

Voorstel om geen warmtenetten aan te leggen aangesloten op Biomassacentrale aangenomen

Het voorstel om geen warmtenetten aan te leggen die zijn aangesloten op de houtstookcentrale / biomassacentrale in Diemen is in de Stadsdeelcommissie Oost aangenomen met 12 tegen 4. Alleen #GroenLinks is tegen! Méérbelangen vindt dit onbegrijpelijk. De Telegraaf schonk ook aandacht aan onze strijd tegen de Biomassacentrale. Zie afbeelding....

Méérbelangen: “Linnaeushof moet Beschermd Stadsgezicht worden”

De Hofkerk, officieel Parochie H.H. Martelaren van Gorcum, is een rijksmonument op de Linnaeushof. De woningen, scholen en het voormalig klooster van de Linnaeushof zijn in 2016 door het dagelijks bestuur van de bestuurscommissie van Stadsdeel Oost aangewezen als gemeentelijk monument. De fractie van Méérbelangen is van mening dat...