Agenda stadsdeel

De stadsdeelcommissie Oost komt elke twee weken bijeen. De agenda is hier (link) te vinden.

Met ruim 140.000 inwoners is Amsterdam-Oost een middelgrote stad op zichzelf. Groter bijvoorbeeld dan een gemeente als Zwolle, dat op de 19e plaats staat op de lijst van grootste gemeentes van Nederland. Toch heeft Oost geen eigen deelgemeenteraad. Sinds 2014 zijn deze door de Tweede Kamer niet meer toegestaan en moeten de stadsdelen in Amsterdam het doen met adviserende ‘stadsdeelcommissies’.

In 2022 hebben op basis van de lokale verkiezingen in Oost vijftien mensen een zetel gekregen om namens ons als bewoners van Oost adviezen uit te brengen en signalen door te geven aan het gemeentebestuur. Verder heeft de gemeenteraad drie dagelijks bestuurders aangewezen om te taken van de stadsdelen uit te voeren.

Op de website van de gemeente staat: ‘Leden van de stadsdeelcommissie en bestuurscommissie komen op voor wat het beste is voor hun buurtgenoten. Om dit goed te kunnen doen, praat de stadsdeelcommissie bijvoorbeeld met bewoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen. Als onderwerpen meer aandacht moeten krijgen, bespreken zij dit in het tweewekelijks overleg met het dagelijks bestuur van het stadsdeel. Ook kan het dagelijks bestuur aan de stadsdeelcommissie vragen om te adviseren over een bepaald onderwerp.’

In de commissie van Oost zitten leden van de partijen GroenLinks (4), D66 (3), PvdA(2), VVD(2) SP(1), DENK(1), St3m-Méérbelangen(1) en De Groenen Basis Piraten (1). Op de website van het stadsdeel zijn de namen, foto’s, email-adressen en nevenfuncties van de verschillende leden gemakkelijk terug te vinden.