Ons programma

Groen, leefbaar en betrokken – al 30 jaar lang!

Bij Méérbelangen zetten we ons al ruim 30 jaar in voor de leefbaarheid en betrokkenheid binnen Watergraafsmeer, Amsterdam Oost. Vanaf onze oprichting in 1987, met de introductie van het stadsdeel, zijn we actief betrokken bij diverse bestuurlijke lagen, van stadsdeelraad tot bestuurscommissie.

Minder macht, meer te zeggen

Sinds 2018 is de ‘stadsdeelraad’ die een lokale gemeenteraad was, vervangen door de ‘stadsdeelcommissie’, die meer adviserend is. Bewoners moeten harder roepen om evenveel te zeggen te hebben. Méérbelangen hééft veel te zeggen, omdat we opkomen voor de gewone Amsterdammer in de wijk, omdat we ambtelijke plannen doorploegen om te zien wat er beter kan en dan namens de bewoners van Oost ons hard maken om slechte plannen te wijzigen en goede plannen aan te scherpen. Burgers moeten niet overvallen worden met plotseling ingetrokken subsidies, opeens gekapte bomen, in Oost opgeheven tramlijnen, sneuvelende volkstuintjes of commerciële lawaaifestivals waar het stadsdeelbestuur en de stadsdeelambtenaren toestemming voor willen geven. Pal voor Oost, hart voor jouw buurt!

Wat wij al jaren willen

1. Behoud van het groen: Oost als groene long van Amsterdam

Watergraafsmeer staat bekend om zijn groene karakter. Oost als geheel is ruim opgezet. Wij strijden tegen de druk van de gemeente om deze ruimtes te bebouwen, pleiten voor behoud van volkstuinen en parken, en benadrukken het belang van groen voor klimaatadaptatie en biodiversiteit. Een bermpje vergroenen terwijl even verderop een hele speelweide wordt volgebouwd vinden wij een beetje onzin.

2. Bewonersbetrokkenheid: jouw stem telt

Wij geloven sterk in de kracht en kennis van onze bewoners. Participatie in de vroege planningsfasen is cruciaal. We streven naar transparantie en open communicatie, en ondersteunen lokale initiatieven via buurtbeheergroepen en enquêtes.

3. Ruimtelijke ontwikkeling: bouwen met menselijke maat

Onze visie focust op gemengde wijken, behoud van bestaande bouwstructuren, en tegenstand tegen hoogbouw die de leefbaarheid vermindert. We willen diversiteit in woningaanbod en duurzame stadsontwikkeling. Niet overal flats!

4. Onderwijs, sport en recreatie: voor jong en oud

Méérbelangen maakt zich sterk voor voldoende sportvelden en recreatieve activiteiten in de buurt. De buurtspeeltuin, de wijkvereniging, ruimte voor de voetbalclub, veilig kunnen voetballen op straat en activiteiten zowel voor jongeren als voor oudere Amsterdammers. Veilig kunnen wandelen met je hond in de buurt – dat is net zo goed belangrijk als een dure klimhal bouwen.

5. Welzijn en zorg: dichtbij en toegankelijk

Onze focus ligt op het faciliteren van zorg en welzijnsdiensten binnen de gemeenschap, met bijzondere aandacht voor ouderen en minder mobiele bewoners.

6. Economie en financiën: duurzaam en gevarieerd ondernemen

We streven naar een levendige lokale economie met ruimte voor diverse bedrijven. Lokale voorzieningen moeten beschermd en gestimuleerd worden om de plaatselijke gemeenschap te ondersteunen.

Doe mee met Méérbelangen

Jouw betrokkenheid kan het verschil maken. Sluit je aan bij onze missie om de Watergraafsmeer, de klassieke Dapperbuurt, het Oosterpark, de ruimte van IJburg en de straten van Oost fijn, mooi en prachtig te houden. Kom in actie, kom naar onze fractie, kom op voor je buurt. Samen staan we sterk voor jou en voor ons!

Méérbelangen! Pal voor Oost, hart voor jouw buurt!