We want more!

Méérbelangen is opgericht in de Watergraafsmeer, net als Ajax. Toen het stadsdeel Watergraafsmeer alweer een hele tijd geleden fuseerde met het stadsdeel Oost hebben de toenmalige Watergraafsmeerders aansluiting gezocht en gevonden bij bewoners uit de andere stadsdelen. De nieuwe en grotere partij heeft vervolgens twee accentjes gezet op de de EE van Méér om daarmee aan te geven dat Méérbelangen (nog steeds een gewoon goede lokale partijnaam) meer doet voor nog meer bewoners van het stadsdeel Oost.

Méérbelangen zet zich dus in voor alle mensen die wonen en leven tussen Amstel en IJmeer: Watergraafsmeer, IJburg, het Oostelijk Havengebied, Zeeburg en Oost. We hebben geen linkse of rechtse ‘ideologie’, Méérbelangen wil gewoon en nuchter opkomen voor de belangen van de stadsdeelbewoners. Méér oog voor bewonersbelangen: Méérbelangen.