Bereikbaar voor goede buur en verre vriend

Méérbelangen vindt het verkeer druk in de stad. We willen meer op de fiets en gerust de auto laten staan, als er voldoende parkeerplek is en een goede tram- of busverbinding. Wij pleiten voor veilige vrijliggende fietspaden, langzaam verkeer rond scholen, prima OV liefst ook vanuit IJburg met Almere en van Oost naar Diemen en betaalbaar parkeren bij sportparken, wijkverenigingen, winkels en horeca en ouderenvoorzieningen.
Goedkoop parkeren voor bezoekers moet mogelijk blijven. Méérbelangen vindt het jammer dat anders dan vroeger de centrale stad over het parkeerbeleid gaat, en niet het stadsdeel. De stadsdeelbestuurders moeten zich maximaal inspannen om te zorgen dat het college rekening houdt met de gezinnen en ouderen in Amsterdam-Oost.