Wie is Salóme Willemsen?

(overgenomen uit Oost-Online)

Salóme Willemsen is geboren en getogen in Utrecht. Ze studeerde er kunstgeschiedenis en archeologie en raakte geïnteresseerd in stedenbouw en ruimtelijke ordening. Toen ze een oud huisje had gekocht in de oude binnenstad en dat ging opknappen kwam ze al snel in aanraking met andere binnenstadbewoners en buurtcomités. Nadat ze daarin ook zelf actief werd, kreeg ze vervolgens verzoeken van politieke partijen, waaronder de lokale partij Leefbaar Utrecht, om ook politiek actief te worden. Toen Leefbaar Utrecht in 2001 met 14 zetels de grootste partij werd, kwam ze een jaar later zelf in de gemeenteraad en zat daar tot 2010.

Fokko Kuik (redacteur Oost-Online)

Inmiddels had ze meerdere bedrijven opgericht, van het geven van trainingen tot het beheren van bedrijfspanden met meerdere huurders. Dat type werk doet ze nog steeds als ondernemer, maar nu met kantooretages op de Amsterdamse Zuidas. In 2015 besloot ze naar Amsterdam te verhuizen en kwam min of meer per ongeluk terecht in de Watergraafsmeer.

Via kennissen kwam ze in 2018 in aanraking met de lokale partij Méérbelangen, die al lang actief is in de lokale politiek van Oost. Na een periode meegedaan te hebben in de steunfractie werd ze in 2022 kandidaat voor ST3M-Meerbelangen. Sindsdien bezet ze daar de enige zetel van deze partij, gelukkig wel met een bredere fractieondersteuning van zes mensen uit de verschillende buurten van Oost.

‘Na mijn eerdere ervaring in de Utrechtse gemeenteraad was het wel even wennen aan de rol en beperkte bevoegdheden die je hebt in de stadsdeelcommissie. Maar inmiddels begin ik het steeds beter te begrijpen’, vertelt Salóme. Ondanks dat het best veel werk oplevert – naast haar drukke eigen werk – vindt ze het toch ook heel leuk. ‘Door in de politiek te zitten leer je de stad en het stadsdeel pas echt kennen’. Gelukkig kan ze zich zo nodig incidenteel laten vervangen door een partijgenoot, maar die heeft dan helaas geen stemrecht in de besluitvorming.

‘Door in de politiek te zitten leer je de stad en het stadsdeel pas echt kennen’.

Salóme Willemsen

Het proces waarin de commissie zelf budgetten mocht toekennen aan verschillende projecten heeft ze als positief ervaren. ‘Aan de ambtelijk voorbereidde bestedingsvoorstellen konden we prioriteiten toekennen of verwijderen en er was ruimte voor eigen inbreng. Zo kwam er onder andere ook budget voor het vervangen/ aanpassen van open prullenbakken door gesloten prullenbakken, waardoor vogels niet meer alle rommel uit de bakken kunnen trekken. Dit staat slordig en trekt ander vuil aan.’

‘Dat je als kleine partij niet tot de collegepartijen behoort heeft soms zeker nadelen, want de coalitiepartijen kunnen gemakkelijker hun voorstellen doorduwen. Maar klein en ongebonden zijn, heeft zeker ook voordelen. Je kunt je veel onafhankelijker opstellen en in samenwerking met de leden van andere partijen is het ook mogelijk tot concrete voorstellen te komen.’

Eigenlijk zou het veel beter zijn als er in meer stadsdelen lokale partijen in de stadsdeelcommissies zouden zitten, vindt Salóme. Je krijgt dan geen beroepspolitici, want de leden doen alleen mee voor de lokale belangen. Door onderlinge samenwerking tussen de wijken zouden lokale partijen ook meer invloed kunnen krijgen op de gemeenteraad, die nu alleen maar bestaat uit landelijke partijen. Een sta-in-de-weg voor het laten meedoen van lokale partijen aan de verkiezingen is dat ze daar slechts een uiterst minimale financiële ondersteuning voor krijgen, in tegenstelling tot de reguliere partijen die al wel zetels in de gemeenteraad hebben. ‘De gemeente zou lokale partijvorming eigenlijk meer moeten stimuleren,’ meent Salóme.

Het mooie in de samenwerking binnen de stadsdeelcommissie is dat de partijen bereid zijn elkaar te helpen. ‘Toen we laatst een motie hadden gemaakt, om in het kader van de bereikbaarheid van IJburg en Zeeburgereiland, een nieuw pleidooi te houden voor de aanleg van de IJmeerlijn suggereerde een coalitiepartij dat we daar ook een gemeenteraadsmotie van kunnen maken. Daardoor is dit onderwerp nu ook daar geagendeerd. Daarmee krijgt dit onderwerp de aandacht die het verdient op het niveau waar dat hoort.’

Wat de nieuwsvoorziening betreft werkt ST3M-Meerbelangen met een onderlinge app-groep waarin onze steunfractie binnen het eigen netwerk gevonden nieuwsfeiten aan elkaar rondstuurt. ‘Dat werkt eigenlijk heel goed’. Het zelf naar buiten brengen van nieuwtjes doen we eigenlijk te weinig vindt Salóme, hierdoor blijft veel van ons goedbedoelde werk onbekend bij de buurt. Het zou mooi zijn als er een nieuwsmedium komt waarin, naast politieke nieuwsfeiten van de stadsdeelcommissies, ook belangenpartijen en buurtcomités hun informatie kwijt kunnen. Misschien dat dan ook meer betrokken buurtbewoners zich aangesproken voelen zelf iets met de stadsdeelcommissie te ondernemen. Want we zijn altijd op zoek naar nieuwe mensen met betrokken ideeën voor Oost. ‘Kom gerust eens langs! Of woon een commissievergadering bij.’

Ontdek meer van MÉÉRBELANGEN

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Lees verder