Opkomen voor Amsterdammers

Het komt naar mening van Méérbelangen echt nog te vaak voor: dat door er gemeente-ambtenaren plannen worden gemaakt voor kappen, bouwen, slopen, verkeer over bezuinigingen zonder dat de buurt, de burger, de Amsterdammer die het aangaat is geraadpleegd. Méérbelangen wil bezorgde burgers helpen en opkomen voor hun belangen. We lobbyen, onderhandelen, blazen vuur als het moet en bakken zoete broodjes als het kan. Kritisch volger, luis in de pels, horzel, waakhond. De fractie bestaat al jaren en weet daardoor wat er speelt, hoe het speelt en hoe het spel gespeeld moet worden. We vinden dat wijkagenten en gemeente-ambtenaren nauw contact met buurten houden. We zijn zelf schakel als het de gemeente niet lukt of is gelukt.