Groen wonen in Oost

De gemeente wil overal steeds hogere flats en steeds kleinere voetbalveldjes. Méérbelangen wil dat andersom.

Bereikbaar Oost

Méérbelangen wil een fietsvriendelijk en niet autovijandig stadsdeel. Verkeersveilig voor kinderen en met goed OV.

Voor burger en buurt

Het stadsdeel moet er zijn voor de burger. Niet omgekeerd. Méérbelangen is niet links of rechts maar voor de Amsterdammer.

Vervoersplan GVB 2025 belooft geen verbeteringen

Op de aankomende vergadering van het stadsdeel (14 mei) staat ter kennisname het Vervoersplan van het GVB. Het roept bij Méérbelangen enkele kritische vragen op. Ten eerste: het proces. De centrale stad schrijft dat de ambtenaren 18 april de consultatieversie van het Vervoerplan 2025 hebben ontvangen, met het verzoek...

Amsterdam zoekt nieuwe kinderburgemeester en kinderraad

Omdat het zo lief en grappig en verstandig en leerzaam is, vestigen wij van Méérbelangen graag de aandacht op een oproep van de gemeente: er worden een nieuwe kinderburgemeester en kinderraad gezocht. De huidige kinderraad en kinderburgemeester zwaaien nog voor de zomer af. Kinderen kunnen zich nog tot en met 15...

Warmtenetten in Oost: wat kost het?

Onze fractie heeft via ons fractielid Salóme Willemsen de volgende vragen ingediend bij het Dagelijks Bestuur van het stadsdeel: In de pers zijn berichten verschenen over de prijsverhogingen van het vastrecht dat bewonersverschuldigd zijn voor (verplichte) aansluiting op warmtenetten. Deze verhogingen brengen bewonersvan onder meer corporatiewoningen in financiële problemen....

Wie is Salóme Willemsen?

(overgenomen uit Oost-Online) Salóme Willemsen is geboren en getogen in Utrecht. Ze studeerde er kunstgeschiedenis en archeologie en raakte geïnteresseerd in stedenbouw en ruimtelijke ordening. Toen ze een oud huisje had gekocht in de oude binnenstad en dat ging opknappen kwam ze al snel in aanraking met andere binnenstadbewoners...

De Macht van de Stad

Voormalig fractieleider (inmiddels) Bas van Vliet, was te gast bij een forumdiscussie. bij New Democracy. Kijk het gesprek over ‘De Macht van de Stad’ via deze link terug....

ST3M en Méérbelangen bundelen hun krachten!

De nieuwe, lokale partij ST3M werkt samen met Méérbelangen. Sterker nog; ST3M komt mede voort uit meer dan 30 jaar ervaring van Méérbelangen! ST3M werd niet alleen geboren vanuit idealen, maar ook vanuit onvrede! Het bestuurlijk stelsel geeft de stadsdeelcommissie geen enkele beslissingsbevoegdheid. Besluiten worden genomen in de Stopera,...