Referendum: gemeentelijk plan vol sjoemelgroen slecht voor groene toekomst Oost

Op 6 juni vindt er een belangrijk referendum plaats over de nieuwe plannen voor de Hoofdgroenstructuur in Amsterdam. Méérbelangen adviseert om tegen deze plannen te stemmen, omdat wij van mening zijn dat ze de groene toekomst van Oost in gevaar brengen.

Gemeentelijke plannen: wat staat er op het spel?

Volgens de gemeente brengt het nieuwe beleid de volgende veranderingen met zich mee:

 1. Uitbreiding van de Hoofdgroenstructuur: De omvang zou met bijna 30 procent toenemen, van
  5647 hectare naar 7288 hectare, door de toevoeging van meer water (!).
 2. Nieuwe groene verbindingen: Tientallen kilometers aan groene verbindingen worden
  toegevoegd om een netwerk van groengebieden te creëren, in totaal nu ongeveer 250 km lang.
 3. Flexibele gebiedsontwikkeling: Groen dat binnen 10 jaar ontwikkeld kan worden, blijft
  behouden of wordt toegevoegd aan de Hoofdgroenstructuur, met soepelere regels voor
  bouwmogelijkheden. Investeringen in de versterking van de Hoofdgroenstructuur zijn verplicht.
 4. Bescherming van de Amsterdamse ecologische structuur: Deze wordt opgenomen in de
  Hoofdgroenstructuur onder de naam ‘stadsnatuur’, wat een betere bescherming van ecologische
  gebieden zou moeten garanderen.

Méérbelangen: drie redenen om tegen te stemmen

Hoewel de gemeentelijke plannen ambitieus klinken, zijn er drie belangrijke redenen om tegen te
stemmen:

 1. Onvoldoende bescherming van groen: De normen in de nieuwe Hoofdgroenstructuur kunnen
  gemakkelijk worden genegeerd. Dit betekent dat de bescherming van groen niet gegarandeerd is.
 2. Geen juridische verankering: De groennorm is geen wet. Zonder wettelijke verankering blijven
  de plannen te vaag en bieden ze onvoldoende garanties voor ons groen. Een groenverordening zou
  deze afspraken beter vastleggen.
 3. Tekort aan groen in nieuwe wijken: In nieuwe en toekomstige wijken, zoals Zuidas-Zuid [,
  IJburg en Zeeburgereiland] en het NDSM-terrein, is er nu al een tekort aan groene ruimte voor
  bewoners.

Misleidende rekenkundige methoden

De gemeente gebruikt rekenmethoden die de cijfers kunstmatig opkrikken. Groene daken, gevels,
kunstgrasvelden [=plastic: alleen de kleur is groen: green-washing dus], water en fietspaden worden
meegerekend als groen. Dit zogenoemde ‘sjoemelgroen’ biedt echter geen enkele speelruimte voor
kinderen of leefruimte voor insecten.

Méérbelangen roept bewoners op om niet misleid te worden door deze cijfers en mooie praatjes.
Stem tégen het nieuwe beleidskader Hoofdgroenstructuur op 6 juni om de groene toekomst van
Oost te beschermen!

In het nieuwe stadsdeel Weesp hebben de bewoners al ervaring met de aanpak van verantwoordelijk
wethouder Van Dantzig (D66): veertig hoge bomen worden gekapt om een fietspad aan te leggen,
een postzegelpark wordt geofferd om een basisschool te bouwen: ondanks andere en betere
plannen van deze nieuwe Amsterdammmers, hun wijk Weespersluis wordt verdicht en dus minder
groen, zonder dat daar een raadsbesluit aan ten grondslag ligt

Voor meer informatie over het referendum en de achtergronden van de plannen, kunt u hier (informatiesite gemeente Amsterdam) klikken. Argumenten tegen een versteende stad vindt u hier.

De Hofkerk is één van de referendumlokaties

Ontdek meer van MÉÉRBELANGEN

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Lees verder