Méérbelangen: Negeer omwonenden Flevopark niet

De fractie van Méérbelangen is zeer teleurgesteld dat de belangen van bewoners in Oost, met name rondom het Flevopark, genegeerd worden in de discussie over festivalvergunningen. Terwijl de beperkte politiecapaciteit als reden wordt aangevoerd, worden redelijke bezwaren van bewoners tegen overlast, geluidsoverlast en belangen van groen, flora en fauna jaar na jaar terzijde geschoven. Wij maken ons sterk voor de bewoners die telkens weer te maken krijgen met overlast door festivals en wij maken ons sterk voor het park.

Discussie in de gemeenteraad

Volgens Het Parool (23 mei 2024) heeft het college van B&W aangekondigd een commissie in te stellen om de schaarse festivalplekken voor volgend jaar te verdelen. Dit heeft geleid tot zorgen onder festivalorganisatoren die vrezen voor hun plek. Organisatoren benadrukten in Het Parool dat een tussenjaar onwerkbaar is en dat festivals niet goed georganiseerd kunnen worden in zes maanden tijd.

Tijdens de raadsvergadering bleek dat partijen als D66, SP, VVD, Volt en de lijst Ahmadi-Veldhuyzen zonder veel vragen voorstander zijn van het kopiëren van de evenementenkalender van 2024 naar 2025. GroenLinks uitte nog wel zorgen over de juridische consequenties en veiligheid.

Méérbelangen vindt dat de belangen van Oost en haar bewoners zwaarder moeten wegen. Wij blijven ons inzetten voor een eerlijk en rechtvaardig beleid dat de leefbaarheid in de wijken waarborgt.

Ontdek meer van MÉÉRBELANGEN

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Lees verder