Warmtenetten in Oost: wat kost het?

Onze fractie heeft via ons fractielid Salóme Willemsen de volgende vragen ingediend bij het Dagelijks Bestuur van het stadsdeel:

In de pers zijn berichten verschenen over de prijsverhogingen van het vastrecht dat bewoners
verschuldigd zijn voor (verplichte) aansluiting op warmtenetten. Deze verhogingen brengen bewoners
van onder meer corporatiewoningen in financiële problemen. Dit is reden voor corporaties om
aansluiting van (nieuwe) woningen op het warmtenet te heroverwegen.
Naar aanleiding hiervan heeft de fractie van ST3M-Méérbelangen de volgende vragen:

 1. Hoeveel woningen in Oost zijn aangesloten op een warmtenet?
 2. Hoeveel woningen, waarvoor nu een omgevingsvergunning is aangevraagd, zullen volgens
  planning worden aangesloten op een warmtenet?
 3. Hebben corporaties, ten aanzien van projecten in Oost, aangegeven dat zij woningen die
  volgens planning zouden worden aangesloten op een warmtenet, niet meer daarop willen
  aansluiten? Dan wel bestaande op een warmtenet aangesloten woningen daarvan af te
  koppelen dan wel aansluiting te (her)overwegen? Zo ja, hoeveel aansluitingen/woningen betreft
  het?
 4. Zijn bij het DB gevallen bekend in Oost van bewoners (huurders en bewoners /eigenaren) die in
  de financiële problemen zijn gekomen in verband met de hoge kosten van aansluiting op het
  warmtenet (vastrecht en gebruik)? Zo ja, hoeveel gevallen?
 5. Hoeveel woningen in Oost zijn aangesloten op een warmtenet dat niet wordt geëxploiteerd
  door een commerciële warmteleverancier als Vattenfall of Eneco?
 6. Gaat de gemeente zich inspannen om warmtelevering via warmtenetten zo in te richten dat
  bewoners een keuze hebben tussen verschillende aanbieders van warmtelevering? Zo nee,
  waarom niet?
 7. Acht het DB een verhoging van het vastrecht voor warmtenetten met 35% in overeenstemming
  met prijsverhogingen/inflatie en zo ja, acht zij een dergelijke verhoging redelijk tegenover
  bewoners die voor hun warmtevoorziening zijn aangewezen op een leverancier in een
  monopoliepositie en niet kunnen terugvallen op een gasaansluiting?
 8. Is het DB met mijn fractie van mening dat behalve huurders van sociale woningen ook huurders
  van middenhuur-woningen en ook kopers beschermd moeten worden tegen niet voldoende
  onderbouwde zware verhogingen van het zogenaamde vastrecht bij warmtelevering?

Ontdek meer van MÉÉRBELANGEN

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Lees verder