Over Méérbelangen

Programma Méérbelangen 2014-2018

Programma Méérbelangen 2014-2018Plezierig wonen en werken in Amsterdam Oost Het Stadsdeel Oost wordt na de verkiezingen van 19 maart 2014 een bestuurscommissie met veel minder bevoegdheden dan voorheen....

Kandidatenlijst Méérbelangen 2014

1 Sharona CehaProjectleider Urgenda‘Voor mij gaat het allemaal over mensen en vertrouwen.’ 2 Frans RomkemaInterim gemeente-secretaris Aalsmeer‘Méér zeggenschap voor de bewoners.’ 3 Bas van VlietAdvocaat‘De nieuwe bestuurscommis¬sie kan de inzet en ervaring van Méérbelangen goed gebruiken’ 4 Jan Erik BurgerUitgever en journalist‘Voor een groene leefomge¬ving met ruimte voor natuur,...

Wat heb ik aan Méérbelangen?

Er zijn zoveel politieke partijen. Ze zijn actief in de gemeenteraad en in de Tweede Kamer bijvoorbeeld. Wat kan Méérbelangen nu beter dan die gevestigde partijen?...

Statuten

De statuten zijn grondregels en bepalingen die ten grondslag liggen aan de vereniging. Ze zijn in de notarieel verleden akte van oprichting zijn vervat. De statuten zijn met de oprichtingsakte ter kennisneming door derden worden ingeschreven in het handelsregister onder nummer 34234566....