Kandidatenlijst Méérbelangen 2014

Sharona Ceha, lijsttrekker 2014

1 Sharona Ceha
Projectleider Urgenda
‘Voor mij gaat het allemaal over mensen en vertrouwen.’

2 Frans Romkema
Interim gemeente-secretaris Aalsmeer
‘Méér zeggenschap voor de bewoners.’

3 Bas van Vliet
Advocaat
‘De nieuwe bestuurscommis¬sie kan de inzet en ervaring van Méérbelangen goed gebruiken’

Bas van Vliet, nr 3

4 Jan Erik Burger
Uitgever en journalist
‘Voor een groene leefomge¬ving met ruimte voor natuur, recreatie en sport.’

5 Bert Brons
Boekrestaurator
‘Méérbelangen is voor en door bewoners.’

6 Onno van Buuren
Webredacteur vakcentrale FNV
‘Voor een tolerant Oost.’

7 Xandra Lammers
Auteur
‘Een goed leefklimaat op IJburg. Méérbelangen is een partij die echt dicht bij de mensen staat.’

8 Jantien de Laaf
Jurist
‘Op de bres voorde rechtszekerheid van de burger.’

9 Janine Hogendoorn
Toezichthouder Autoriteit Financiële Markten.
‘Fietsen en wandelen staat bij Méérbelangen hoog in het vaandel.’

10 Theo Drager
Technisch manager
‘Méérbelangen luistert naar wat mensen bezighoudt.’

11 Lily Lorenz
Actief in bewonersgroepen
‘Een lokale partij die meedenkt met de buurt en geen ander belang heeft.’

12 Tineke van de Ven
Huisvrouw
‘Meerbelangen luistert naar uw mening’

13
ConstanceVrijdaghs
Buurtbeheer
‘Buurtparticipatie serieus nemen.’

14 Anja Stroomer
Leerkracht basisschool
‘Begrip hebben voor elkaars belangen.

15 Peter Nessen
Docent economie
‘Voor de beste dienstverlening aan burgers.’

16 Lijstduwer Michiel Romeyn
Kunstenaar en acteur. ‘Méérbelangen, geen andere belangen.’

Ontdek meer van MÉÉRBELANGEN

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Lees verder