Groen wonen in Oost

De gemeente wil overal steeds hogere flats en steeds kleinere voetbalveldjes. Méérbelangen wil dat andersom.

Bereikbaar Oost

Méérbelangen wil een fietsvriendelijk en niet autovijandig stadsdeel. Verkeersveilig voor kinderen en met goed OV.

Voor burger en buurt

Het stadsdeel moet er zijn voor de burger. Niet omgekeerd. Méérbelangen is niet links of rechts maar voor de Amsterdammer.

Vragen over aanduidingen straatnaamborden

Méérbelangen stelt hierover schriftelijke vragen aan het Dagelijks Bestuur (DB) van de Stadsdeelcommissie Inleiding Het is onze fractie opgevallen dat er binnen het stadsdeel geen consequent beleid is in de informatie bij straatnaamborden. Zo wordt op sommige straatnaamborden informatie gegeven over de persoon naar wie de straat is genoemd...

Vragen over van rechtswege verleende omgevingsvergunningen

Méérbelangen stelt hierover schriftelijke vragen aan het Dagelijks Bestuur (DB) van de Stadsdeelcommissie Inleiding Het is onze fractie bekend dat in het afgelopen jaar door de gemeente in stadsdeel Oost in tenminste twee gevallen van rechtswege een omgevingsvergunning is verstrekt wegens het niet tijdig beslissen op een aanvraag. Naar...

In memoriam Gerard Kok

Ons bereikte het droevige bericht dat oud-stadsdeelraadlid en bestuurslid Gerard Kok op 14 januari 2020 is overleden. Gerard, die jarenlang een sigarenwinkel had op de hoek van de Van Marumstraat en de Helmholtzstraat, was in de periode 1994-1998 duo-raadslid in de stadsdeelraad Oost/Watergraafsmeer. In de periode 1998-2006 was hij...

Méérbelangen stelt vragen over bezuiniging Stedelijk Mobiliteitsfonds

MB heeft op 21 oktober aan het DB Oost vragen gesteld over besparing projecten in het Stedelijk Mobiliteitsfonds. Vragen van de leden B. van Vliet (Méérbelangen) en F. van Vliet (VVD) over besparing projecten Stedelijk Mobiliteitsfonds 21 oktober 2019 In haar brief van 25 september 2019 aan de commissie...