Méérbelangen stelt schriftelijke vragen over moskee IJburg

In de Brugkrant van 25 september 2014 wordt melding gemaakt van contacten die moskee Al-Fourkane op IJburg zou hebben met radicale moslims en moslimorganisaties. Naar aanleiding van eerdere meldingen over Al Fourkane heeft het Dagelijks Bestuur Oost destijds aangegeven dat hierover contact zou worden opgenomen met de burgemeester als verantwoordelijke voor de openbare orde en veiligheid. In het desbetreffende artikel staat dat dit niet is gebeurd en dat met het verwijderen van de Facebookpagina waarop de radicale contacten stonden, voor het stadsdeel de zaak zou zijn afgedaan.

Naar aanleiding hiervan heeft de fractie Méérbelangen de volgende vragen aan het DB gesteld:

1. Is het juist dat van de feiten met betrekking tot Al Fourkane geen melding is gemaakt aan de burgemeester? Zo ja, waarom niet? Zo nee, welke actie is naar aanleiding van de melding ondernomen?
2. Is deze kwestie hiermee inderdaad voor u afgedaan?
3. Acht u voor de bestuurscommissie, die onder meer dient als ogen en oren van de gemeenteraad, een rol weggelegd in het signaleren van radicale activiteiten? Zo ja, op welke wijze wordt deze signaleringsfunctie vormgegeven, zo nee, waarom niet?
4. Bestaat er tussen het stadsdeel/de gemeente direct of indirect (bijvoorbeeld doordat een door de gemeente gesubidieerde organisatie subsidie verleent) een subsidierelatie met Al-Fourkane of daaraan gelieerde organisaties?

Lid van het Algemeen Bestuur

Sharona Ceha Jan-Erik Burger

Fractie Méérbelangen

Posted in Nieuws | Tagged , , | Leave a comment

Open brief Méérbelangen B&W Diemen

Naar aanleiding van de recente sluiting van de Overdiemerweg (de ‘Nuonweg’) en het ernaast liggende fietspad, dat binnenkort ook dicht gaat, heeft de fractie van Méérbelangen de volgende open brief aan B&W van Diemen verzonden:
Continue reading

Posted in Nieuws | Tagged , , | Leave a comment

Algemene Ledenvergadering Méérbelangen

Op maandag 15 september wordt weer de jaarlijkse ALV van Méérbelangen gehouden. De vergadering vindt plaats in het gebouw van Scouting-Oost, Kruislaan 224, 1098 SL Amsterdam. Aanvang 20.00 uur.

Posted in Nieuws | Leave a comment

Algemene Beschouwingen Méérbelangen 2014

Bij de Gemeenteraadsverkiezingen 2014 zijn de eerdere stadsdeelbesturen, bestaande uit een Dagelijks Bestuur en stadsdeelraad, overgegaan in een bestuurscommissie, bestaande uit een algemeen en een dagelijks bestuur. De bevoegdheden van de stadsdelen zijn tevens gewijzigd. De bestuurscommissies vormen de ‘ogen en oren van de buurt’, waarbij veel van de oude bevoegdheden zijn overgeheveld naar de centrale stad. Continue reading

Posted in Nieuws | Tagged , , | Leave a comment

Méérbelangen stelt vragen over scooterongeval Nesciobrug

De fractie Méérbelangen stelt schriftelijke vragen aan het dagelijks bestuur Oost naar aanleiding van het scooterongeval van 23 april bij de Nesciobrug, waarbij een fietser zwaargewond raakte. Bij de brug aan de IJburgzijde kwamen die ochtend een snorscooter en een fietser frontaal met elkaar in botsing. De fractie maakt zich ernstige zorgen over de verkeersveiligheid op en rond de Nesciobrug. Continue reading

Posted in Nieuws | Tagged , , | Leave a comment