Méérbelangen wint zetel!

Méérbelangen heeft een zetel veroverd in de nieuwe stadsdeelcommissie Oost. Méérbelangen deed alleen in de Watergraafsmeer mee, de geboortegrond van de lokale partij. Daar waren slechts 4 zetels te verdelen. De andere zetels gaan naar GroenLinks, D66 en de PvdA; de VVD won géén zetel in de Watergraafsmeer.

Lijsttrekker Bas van Vliet is blij met de steun van maar liefst 2345 stemmen.  “Ik bedank onze kiezers voor hun vertrouwen, en ook de medekandidaten en campagnevoerders voor hun grote inzet. We zullen ons de komende 4 jaar weer met hart en ziel inzetten voor een groen en leefbaar leefklimaat in de Watergraafsmeer, en in heel Oost! Met de dreigende verdichting is dat meer dan ooit noodzakelijk. Denk aan de dreiging voor de Jaap Edenbaan en de Van der Kunbuurt.”

Posted in Nieuws | Leave a comment

Al 30 jaar actief, lijst 30!

Stem op 21 maart voor een leefbaar Watergraafsmeer, stem Méérbelangen! Al 30 jaar komt Méérbelangen op voor een prettig woon- en leefklimaat in de Watergraafsmeer. Behoud van groen, geen sloop maar renovatie, geen hoogbouw, leefbaarheid. Zonder binding aan een landelijke partij kunnen wij puur voor de bewoners opkomen. En met succes: veel bouwplannen zijn onder onze druk aangepast naar een menselijke schaal, zoals Oostpoort. Nu willen we sloop en hoogbouw in de groene Van der Kunbuurt (naast het Amstelstation) tegenhouden. Ook de Gooiseweg moet groen blijven: géén stadsstraat met hoge torens!

Opnieuw hebben wij een uitgebreid verkiezingsprogramma (pdf).

Posted in Nieuws | Leave a comment

Deelname aan verkiezing Stadsdeelcommissie

In een zeer laat stadium, heeft de gemeenteraad eind vorig jaar besloten om het bestuurlijk stelsel weer op de schop te gooien. De vier jaar geleden ingestelde bestuurscommissies worden opgeheven en het bestuur over de stadsdelen wordt verder gecentraliseerd. Op stadsdeelniveau worden de bestuurders benoemd door de centrale stad. Deze bestuurders worden gevraagd en ongevraagd geadviseerd door leden van de stadsdeelcommissie. Deze commissies worden op 21 maart, tegelijk met verkiezingen voor de gemeenteraad, gekozen.

Méérbelangen is gekant tegen de vermindering van de invloed van de bewoners op het niveau van hun buurt. Er was dan ook twijfel of aan de verkiezingen voor de stadsdeelcommissies zou moeten worden meegedaan. Deze commissies hebben immers geen bevoegdheden en kunnen slechts adviseren. Het belang van de bewoners heeft echter het zwaarst gewogen. Méérbelangen speelt immers al 30 jaar een rol in het stadsdeel en is van en voor bewoners, ook in de nieuwe bestuursstructuur. Méérbelangen doet mee aan de verkiezingen voor de stadsdeelcommissie Oost, in het district Watergraafsmeer.

Posted in Verkiezingen 2018 | Leave a comment

Méérbelangen stelt vragen over mobiel steunpunt IJburg

Sinds 15 juli 2016 heeft de politie een mobiel steunpunt op het Joris Ivensplein, IJburg. Het is ingesteld naar aanleiding van ernstige leefbaarheidsproblemen met groepen jongeren op en rond het plein. Zowel omwonenden en winkeliers ervaren overlast van deze jongeren, die onder meer eieren hebben gegooid naar de huizen van omwonenden. Het steunpunt is er mede om het veiligheidsgevoel in en rond het winkelcentrum te vergroten. Ruim een week na opening echter werd het steunpunt al aangevallen.

Naar aanleiding hiervan heeft de fractie Méérbelangen op 13 september 2016 de volgende vragen aan het AB Oost gesteld:

  1. Het mobiele steunpunt op IJburg is op 15 juli 2016 geopend:
  2. Tussen maandag 25 juli 21 u en dinsdagochtend 26 juli is er een poging tot brandstichting gedaan van het mobiel steunpunt;
  3. Tussen wo 27 juli 21 u en donderdagochtend 28 juli is de glazen toegangsdeur van het mobiel steunpunt vernield;
  4. Op 22 augustus en 12 september hebben wij gesproken met werknemers van Gall & Gall van het Winkelcentrum IJburg die ons melden dat het stelen in de winkel zeer is toegenomen in de afgelopen tijd

Vragen aan de portefeuillehouder:

  1. Zijn de gebeurtenissen genoemd 1-4 waar?
  2. Wat heeft de politie gedaan? En doet de politie nu hieraan?
  3. Werkt het mobiel steunpunt naar verwachting? Hoe gaan we verder met het mobiel steunpunt?
  4. Is het een goed idee om met politie, winkeliers, stadsdeel en bewoners weer eens rond de tafel te zitten en opnieuw met elkaar over de leefbaarheid van het Winkelcentrum en de omgeving daarvan te spreken?

 

Posted in Nieuws | Tagged , , , , | Leave a comment

Méérbelangen stelt schriftelijke vragen over moskee IJburg

In de Brugkrant van 25 september 2014 wordt melding gemaakt van contacten die moskee Al-Fourkane op IJburg zou hebben met radicale moslims en moslimorganisaties. Naar aanleiding van eerdere meldingen over Al Fourkane heeft het Dagelijks Bestuur Oost destijds aangegeven dat hierover contact zou worden opgenomen met de burgemeester als verantwoordelijke voor de openbare orde en veiligheid. In het desbetreffende artikel staat dat dit niet is gebeurd en dat met het verwijderen van de Facebookpagina waarop de radicale contacten stonden, voor het stadsdeel de zaak zou zijn afgedaan.

Naar aanleiding hiervan heeft de fractie Méérbelangen de volgende vragen aan het DB gesteld:

1. Is het juist dat van de feiten met betrekking tot Al Fourkane geen melding is gemaakt aan de burgemeester? Zo ja, waarom niet? Zo nee, welke actie is naar aanleiding van de melding ondernomen?
2. Is deze kwestie hiermee inderdaad voor u afgedaan?
3. Acht u voor de bestuurscommissie, die onder meer dient als ogen en oren van de gemeenteraad, een rol weggelegd in het signaleren van radicale activiteiten? Zo ja, op welke wijze wordt deze signaleringsfunctie vormgegeven, zo nee, waarom niet?
4. Bestaat er tussen het stadsdeel/de gemeente direct of indirect (bijvoorbeeld doordat een door de gemeente gesubidieerde organisatie subsidie verleent) een subsidierelatie met Al-Fourkane of daaraan gelieerde organisaties?

Lid van het Algemeen Bestuur

Sharona Ceha Jan-Erik Burger

Fractie Méérbelangen

Posted in Nieuws | Tagged , , | Leave a comment