Méérbelangen stelt vragen over besparing Stedelijk Mobiliteitsfonds

MB heeft op 21 oktober aan het DB Oost vragen gesteld over besparing projecten in het Stedelijk Mobiliteitsfonds.

Vragen van de leden B. van Vliet (Méérbelangen) en F. van Vliet (VVD) over besparing projecten Stedelijk Mobiliteitsfonds 21 oktober 2019

In haar brief van 25 september 2019 aan de commissie MLD over het bestedingsvoorstel Stedelijk Mobiliteitsfonds (SMF) geeft wethouder Dijksma aan dat er ’Eur 32 miljoen bespaard is door bestaande plannen kritisch te bekijken en te schappen of uit te stellen’. Dat is gebeurd ‘na intensief overleg met de directie V&OR en de stadsdelen’ Continue reading

Posted in Nieuws | Tagged , , | Leave a comment

Méérbelangen stelt schriftelijke vragen onderhoud bruggen Haveneiland en verlichting Nescio brug

MB en VVD hebben op 21 oktober 2019 aan het DB Oost schriftelijke vragen gesteld over het onderhoud van de bruggen op het Haveneiland en de verlichting Nesciobrug.

Vragen van de leden B. van Vliet (Méérbelangen) en F. van Vliet (VVD) over onderhoud bruggen Haveneiland en verlichting Nesciobrug 21 oktober 2019

In nov. 2018 ontvingen bewoners van het Haveneiland, IJburg, een brief van de gemeente Amsterdam over uitstel van het herstel van de bruggen IJburg. Hierin werd bewoners gemeld dat er voorlopig geen herstel zou plaatsvinden aan de bruggen in verband de noodzaak van verder onderzoek aan de bruggen. Inmiddels waren de bruggen in gestripte staat en volgens de brief zouden zij dat voor onbepaalde tijd blijven. Het is intussen bijna een jaar later en er is voor de bewoners nog steeds geen zicht op herstel van de bruggen. Continue reading

Posted in Nieuws | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Kraken van bewoonde woningen in Rudolf Dieselbuurt niet acceptabel en vereist onmiddellijk optreden.

Een groep van uitgeprocedeerde asielzoekers heeft onlangs leegstaande en bewoonde woningen in de Rudolf Dieselbuurt in de Watergraafsmeer gekraakt.

Hoe men ook denkt over:
- kraken in het algemeen,
- de positie van uitgeprocedeerde asielzoekers,
- leegstand van corporatiewoningen met het oog op sloop,
Méérbelangen is van mening dat het kraken van rechtmatig bewoonde woningen onacceptabel is.

Het is dan ook van het grootste belang dat het bevoegd gezag zo snel mogelijk overgaat tot ontruimen. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer is een van de kerntaken van de overheid. Er gaat een volstrekt negatief signaal uit naar de samenleving als dit op zijn beloop wordt gelaten.

Bas van Vliet (lid Stadsdeelcommissie Amsterdam Oost): “Het bestuur laat zich van zijn slechtste kant zien als hier niet tegen wordt opgetreden. Hier past geen partijpolitiek, hier past maar één maatregel: herstel van de huisvrede door tegen inbreuken daarop krachtig op te treden. Ik roep de burgemeester, corporatie Ymere en justitie dan ook op om snel tot ontruiming over te gaan.”

Posted in Nieuws | Leave a comment

Méérbelangen wint zetel!

Méérbelangen heeft een zetel veroverd in de nieuwe stadsdeelcommissie Oost. Méérbelangen deed alleen in de Watergraafsmeer mee, de geboortegrond van de lokale partij. Daar waren slechts 4 zetels te verdelen. De andere zetels gaan naar GroenLinks, D66 en de PvdA; de VVD won géén zetel in de Watergraafsmeer.

Lijsttrekker Bas van Vliet is blij met de steun van maar liefst 2345 stemmen.  “Ik bedank onze kiezers voor hun vertrouwen, en ook de medekandidaten en campagnevoerders voor hun grote inzet. We zullen ons de komende 4 jaar weer met hart en ziel inzetten voor een groen en leefbaar leefklimaat in de Watergraafsmeer, en in heel Oost! Met de dreigende verdichting is dat meer dan ooit noodzakelijk. Denk aan de dreiging voor de Jaap Edenbaan en de Van der Kunbuurt.”

Posted in Nieuws | Leave a comment

Al 30 jaar actief, lijst 30!

Stem op 21 maart voor een leefbaar Watergraafsmeer, stem Méérbelangen! Al 30 jaar komt Méérbelangen op voor een prettig woon- en leefklimaat in de Watergraafsmeer. Behoud van groen, geen sloop maar renovatie, geen hoogbouw, leefbaarheid. Zonder binding aan een landelijke partij kunnen wij puur voor de bewoners opkomen. En met succes: veel bouwplannen zijn onder onze druk aangepast naar een menselijke schaal, zoals Oostpoort. Nu willen we sloop en hoogbouw in de groene Van der Kunbuurt (naast het Amstelstation) tegenhouden. Ook de Gooiseweg moet groen blijven: géén stadsstraat met hoge torens!

Opnieuw hebben wij een uitgebreid verkiezingsprogramma (pdf).

Posted in Nieuws | Leave a comment