Open brief Méérbelangen B&W Diemen

Naar aanleiding van de recente sluiting van de Overdiemerweg (de ‘Nuonweg’) en het ernaast liggende fietspad, dat binnenkort ook dicht gaat, heeft de fractie van Méérbelangen de volgende open brief aan B&W van Diemen verzonden:

 

 

Aan het College van B&W van Diemen
t.a.v. wethouder AJM Scholten
D.J. Den Hartoglaan 1
1111 ZB Diemen

Geacht College, geachte heer Scholten

Er is de afgelopen maanden veel gezegd over het al dan niet openblijven van de zgn. NUONweg ten behoeve van de ontsluiting van IJburg. Conform de afspraak tussen uw gemeente, de gemeente Amsterdam en NUON zou de weg gesloten worden zodra de Fort Diemerdamweg geopend zou zijn. Vele belanghebbenden en ook de gemeente Amsterdam hebben aangedrongen op het openblijven van de weg. Ook onze partij was en is voorstander daarvan en heeft daartoe mede een motie ingediend die begin 2014 is aangenomen in de vergadering van de stadsdeelraad Oost.

Inmiddels is de weg afgesloten en hebben wij kennis genomen van de argumenten van uw gemeente om niet aan het open blijven van de weg te willen meewerken. Wij zijn het met veel van deze argumenten niet eens, maar zullen daarop in het kader van deze brief nu niet verder ingaan.
Wel vragen wij uw aandacht voor het feit dat er inmiddels een groep is die van de hele discussie en de sluiting van de NUONweg de dupe is en voor wie de meeste argumenten tegen openhouden niet gelden: de fietsers. Zo moeten bijvoorbeeld de scholieren die vanuit Muiden, Muiderberg en Weesp het IJburg-College bezoeken, in de donkere en winderige wintermaanden twee kilometer omfietsen: eerst over een hoge brug het Amsterdam-Rijnkanaal oversteken via de bestaande parallelweg langs de A1 en dan via de nieuwe brug het kanaal opnieuw oversteken. Dat betekent twee kilometer extra fietsen.

Zij zijn er nu het slachtoffer van dat uw gemeente om u moverende redenen auto’s wilt laten omrijden. Wat er ook zij van de redenen om het autoverkeer niet langer over de NUONweg te willen laten rijden, deze redenen gelden niet voor het fiets verkeer van en naar IJburg. Het is helemaal nergens voor nodig om het gloednieuwe fietspad dat langs de NUONweg loopt, te versperren. Het zou om de veiligheid van de fietsers gaan, de oversteek over de Fort Diemerdamweg zou te gevaarlijk zijn. Wij hebben de situatie diverse malen bekeken, maar de nieuwe oversteek aan de Diemenzijde van het kanaal is even gevaarlijk, zo niet gevaarlijker.

Fietsen over het bestaande fietspad langs natuurgebied de Diemer Vijfhoek raadt U van oktober t/m maart blijkens de nieuwe ANWB-fietsborden dringend af . Terecht: het is glad van de schapenkeutels, het is onverlicht en zowel sociaal als verkeerskundig gevaarlijk. Dit is dan ook geen deugdelijk alternatief voor het fietspad van de NUONweg.

Wij doen een dringend beroep op U om in elk geval het pas aangelegde fietspad langs de NUONweg niet langer te versperren en te zorgen voor een verbetering van de oversteekmogelijkheid over de Fort Diemerdamweg. Zo U dit om politieke redenen niet wilt, dan verzoeken wij U het fietspad langs de Diemer Vijfhoek sneeuw- en ijsvrij te houden en te voorzien van adequate lantaarnverlichting. Voor de veiligheid en het comfort van de fietsers/leerlingen aan het IJburg College.

De fietsers van en naar IJburg zouden hier zeer mee gediend zijn.
Graag vernemen wij van u of u bereid bent aan dit verzoek te voldoen.

Namens fractie en bestuur van Méérbelangen
Sharona Ceha:
Jan Erik Burger
Bas van Vliet

Ontdek meer van MÉÉRBELANGEN

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Lees verder