fractie

Referendum: gemeentelijk plan vol sjoemelgroen slecht voor groene toekomst Oost

Op 6 juni vindt er een belangrijk referendum plaats over de nieuwe plannen voor de Hoofdgroenstructuur in Amsterdam. Méérbelangen adviseert om tegen deze plannen te stemmen, omdat wij van mening zijn dat ze de groene toekomst van Oost in gevaar brengen. Gemeentelijke plannen: wat staat er op het spel?...

De Macht van de Stad

Voormalig fractieleider (inmiddels) Bas van Vliet, was te gast bij een forumdiscussie. bij New Democracy. Kijk het gesprek over ‘De Macht van de Stad’ via deze link terug....

ST3M en Méérbelangen bundelen hun krachten!

De nieuwe, lokale partij ST3M werkt samen met Méérbelangen. Sterker nog; ST3M komt mede voort uit meer dan 30 jaar ervaring van Méérbelangen! ST3M werd niet alleen geboren vanuit idealen, maar ook vanuit onvrede! Het bestuurlijk stelsel geeft de stadsdeelcommissie geen enkele beslissingsbevoegdheid. Besluiten worden genomen in de Stopera,...

Méérbelangen tegen windmolens – Teken petitie Wind Alarm!

Méérbelangen is tegen het plaatsen van windmolens in of vlakbij woonwijken. De schade die windmolens toebrengen aan mens en natuur zijn groot. Het Science Park bijvoorbeeld zou een potentieel gebied zijn voor een windmolen van 150 meter, 15 meter hoger dan de Rembrandttoren! Men zet in de Watergraafsmeer in...

Méérbelangen: bouw Amsterdam niet dicht

Inbreng Méérbelangen op concept Omgevingsvisie in vergadering Stadsdeelcommissie Oost op 9 maart 2021 Dinsdag 9 maart 2021 vergaderde de Stadsdeelcommissie Oost over de concept Omgevingsvisie van het college van B&W. In dit stuk wordt beschreven hoe de stad er in 2050 uit zou moeten zien. In de steunfractie van...