Groen wonen in Oost

De gemeente wil overal steeds hogere flats en steeds kleinere voetbalveldjes. Méérbelangen wil dat andersom.

Bereikbaar Oost

Méérbelangen wil een fietsvriendelijk en niet autovijandig stadsdeel. Verkeersveilig voor kinderen en met goed OV.

Voor burger en buurt

Het stadsdeel moet er zijn voor de burger. Niet omgekeerd. Méérbelangen is niet links of rechts maar voor de Amsterdammer.

Nieuwe fractie samengesteld

Ook in de periode 2010 tot 2014 is Méérbelangen actief in het stadsdeel Oost. Naast de twee gekozen raadsleden telt de fractie drie duo-raadsleden. Aangevuld met een aantal mensen uit verschillende buurten van het stadsdeel zal Méérbelangen ook de komende vier jaar in én buiten de deelraad van zich...

Organisatie en gegevens

Fractie Bas van Vliet (fractieleider en gekozen lid van stadsdeelcommissie Amsterdam-Oost) Frans Romkema Onno van Buuren René van Eunen Jan Erik Burger Salomé Willemsen   Bestuur Theo Drager – voorzitter Bert Brons – secretaris Anja Stroomer – penningmeester Peter Nessen – algemeen bestuurslid Xandra Lammers – algemeen bestuurslid Bas van...

Programma van Méérbelangen

Wie in Oost woont, doet dat vaak met een duidelijke reden. Sommige bewoners werden aangetrokken door het dorpse karakter van de Watergraafsmeer, andere door de multiculturele veelzijdigheid van de Indische buurt, weer andere door de kans die zij op IJburg kregen om eindelijk een eigen huis te kopen. Oost...

Méérbelangen ontstemd over plannen Borgortuin

Méérbelangen is verbaasd en ontstemd over het besluit van stadsdeel Zeeburg om, zonder overleg met omwonenden, zestig vlaggenmasten neer te zetten in de Bogortuin, op het Java-eiland. ‘Als dit een voorbeeld is van de bestuurscultuur die ons na de fusie te wachten staat in het nieuwe stadsdeel Oost, dan...

Oproep aan raad Zeeburg: verkoop panden niet

Méérbelangen roept de leden van de stadsdeelraad Zeeburg op om vanavond  niet te besluiten om 27 panden te verkopen. ‘Het is niet onze gewoonte ons te bemoeien met kwesties die exclusief spelen in een ander stadsdeel’, zegt fractievoorzitter Frans Romkema. ‘De op handen zijnde fusie van de stadsdelen Zeeburg...