Monthly Archives: April 2010

Huishoudelijk reglement

In het huishoudelijk reglement is vastgelegd op welke wijze de commissies van de vereniging zijn georganiseerd en op welke wijze de kandidaatstelling voor de verkiezingen is geregeld.

Posted in Over Méérbelangen | Leave a comment

Bestuur van de vereniging

De vereniging Méérbelangen heeft een bestuur van minimaal vijf en maximaal zeven personen dat wordt gekozen door en uit de leden. Het bestuur houdt zich bezig met de communicatie van en uit de vereniging en geeft richting aan het beleid en … Continue reading

Posted in Over Méérbelangen | Leave a comment

Lid van Méérbelangen

Lid zijn van Méérbelangen betekent betrokken zijn bij je eigen woonomgeving. Het betekent ook dat je invloed hebt op het beleid van de vereniging Méérbelangen.

Posted in Over Méérbelangen | Leave a comment

Nieuwe fractie samengesteld

Ook in de periode 2010 tot 2014 is Méérbelangen actief in het stadsdeel Oost. Naast de twee gekozen raadsleden telt de fractie drie duo-raadsleden. Aangevuld met een aantal mensen uit verschillende buurten van het stadsdeel zal Méérbelangen ook de komende … Continue reading

Posted in Nieuws | Leave a comment

Maak kennis met Bas van Vliet

Bas van Vliet is fractievoorzitter en lid bestuurscommissie voor Méérbelangen. Bas van Vliet e-mail b.van.vliet@wintertaling.nl

Posted in Wie is wie | Leave a comment