Monthly Archives: April 2010

Wat heb ik aan Méérbelangen?

Er zijn zoveel politieke partijen. Ze zijn actief in de gemeenteraad en in de Tweede Kamer bijvoorbeeld. Wat kan Méérbelangen nu beter dan die gevestigde partijen?

Posted in Over Méérbelangen | Leave a comment

Wat betekent de naam Méérbelangen

Nieuwsgierig naar de betekenis van de naam Méérbelangen? Hoe is die naam ontstaan en wat is de betekenis er nu van?

Posted in Over Méérbelangen | Leave a comment

Stadsdeel heeft dagelijks bestuur

Na lange coalitie-onderhandelingen tussen de PvdA, GroenLinks en D66 lijkt de groen/rode-coalitie een feit. Het dagelijks bestuur van het nieuwe stadsdeel Oost zal zo goed als zeker bestaan uit vier vrouwen en één man. Twee vrouwen worden geleverd door de … Continue reading

Posted in Nieuws | Leave a comment

Statuten

De statuten zijn grondregels en bepalingen die ten grondslag liggen aan de vereniging. Ze zijn in de notarieel verleden akte van oprichting zijn vervat. De statuten zijn met de oprichtingsakte ter kennisneming door derden worden ingeschreven in het handelsregister onder … Continue reading

Posted in Over Méérbelangen | Leave a comment

Huishoudelijk reglement

In het huishoudelijk reglement is vastgelegd op welke wijze de commissies van de vereniging zijn georganiseerd en op welke wijze de kandidaatstelling voor de verkiezingen is geregeld.

Posted in Over Méérbelangen | Leave a comment