Vragen over van rechtswege verleende omgevingsvergunningen

Méérbelangen stelt hierover schriftelijke vragen aan het Dagelijks Bestuur (DB) van de Stadsdeelcommissie

Inleiding

Het is onze fractie bekend dat in het afgelopen jaar door de gemeente in stadsdeel Oost in tenminste twee gevallen van rechtswege een omgevingsvergunning is verstrekt wegens het niet tijdig beslissen op een aanvraag. Naar aanleiding hiervan heeft onze fractie de volgende vragen.

Vragen

1)   Hoeveel omgevingsvergunningen van rechtswege zijn er in het afgelopen jaar en in de          4 jaar daarvoor verleend?

2)   Wat is de reden dat op de betreffende aanvragen niet binnen de daarvoor geldende                termijn kon worden beslist?

3)    In hoeveel gevallen zijn van rechtswege verleende vergunningen later  (bijvoorbeeld              na bezwaar) ingetrokken dan wel door de rechter vernietigd?

4)    Vindt u het acceptabel dat vergunningen van rechtswege moeten worden verleend                wegens het niet binnen termijn beslissen op een aanvraag?

5)   Wat doet uw dagelijks bestuur c.q het college van B&W om het van rechtswege                       verlenen van vergunningen wegens het niet tijdig beslissen in de toekomst te                           voorkomen?

Ontdek meer van MÉÉRBELANGEN

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Lees verder