Méérbelangen stelt schriftelijke vragen over fataal scooterongeluk Veemkade

In de nacht van zaterdag op zondag 12 mei vielen twee zwaargewonden, toen een 39-jarige man en een 32-jarige vrouw op een scooter in botsing kwamen met paaltjes op de Veemkade. Deze waren hier door het stadsdeel 4 weken ervoor geplaatst. Inmiddels is de vrouw helaas aan haar verwondingen overleden.

De fractie van MB heeft op 22 mei het DB Stadsdeel Oost de volgende vragen gesteld naar aanleiding van de verkeerssituatie op de Veemkade:

1. Was de scooter gerechtigd ter plaatse te rijden?
2. Van wanneer dateert het laatst genomen verkeersbesluit waarbij het ter
plaatse geldende verkeersregime is vastgesteld?
3. Op welke wijze en wanneer is dit verkeersbesluit gecommuniceerd?
4. Hebt u ter plaatse aangegeven dat de verkeerssituatie was gewijzigd? Zo ja, op welke wijze en wanneer? Zo nee, waarom niet?
5. Uit publicaties is ons gebleken dat uw bestuur de paaltjes na het ongeluk
heeft voorzien van reflecterende strips. Betekent dit dat u van oordeel bent
dat de paaltjes zonder deze strips onvoldoende zichtbaar waren in het
donker?
6. Meent u dat de paaltjes, nu zij voorzien zijn van strips, in het donker
voldoende zichtbaar zijn?
7. Zijn elders dezelfde paaltjes toegepast? Zo ja, zijn deze voorzien van
reflecterende strips? Zo ja, wanneer?
8. Meent u dat de openbare verlichting ter plaatse en ten tijde van het ongeluk structureel voldoende was?
9. Wie bepaalt de hoeveelheid en plaats van de openbare verlichting?
10. Wie is verantwoordelijk voor het deugdelijk functioneren van de openbare
verlichting ter plaatse?
11. Bent u het met de fractie van Méérbelangen eens dat donkere paaltjes op
fietsroutes in combinatie met onvoldoende of uitgevallen verlichting een
gevaarlijke situatie op kunnen leveren? Zo ja, wat doet u er aan om dergelijke
situaties te voorkomen?
12. Hebben de (verzekeraars van de) slachtoffers van het ongeluk het stadsdeel aansprakelijk gesteld voor de schade die als gevolg van het ongeluk en de verkeerssituatie ter plaatse is ontstaan?
13. Hoe vaak wordt het stadsdeel jaarlijks bij benadering aansprakelijk gesteld voor ongelukken ontstaan als gevolg van gevaarlijke situaties in de openbare ruimte waarvoor het stadsdeel als wegbeheerder verantwoordelijk kan worden gehouden?

 

 

Ontdek meer van MÉÉRBELANGEN

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Lees verder