Oproep aan raad Zeeburg: verkoop panden niet

Méérbelangen roept de leden van de stadsdeelraad Zeeburg op om vanavond  niet te besluiten om 27 panden te verkopen. ‘Het is niet onze gewoonte ons te bemoeien met kwesties die exclusief spelen in een ander stadsdeel’, zegt fractievoorzitter Frans Romkema. ‘De op handen zijnde fusie van de stadsdelen Zeeburg en Oost-Watergraafsmeer maakt dit echter anders.’Ook in Oost-Watergraafsmeer speelt volgens Romkema een discussie over het vastgoedbeleid. ‘Deze is, in verband met de fusie, echter nog niet afgerond. Het leek de raad beter dat te doen in het grotere verband ven het nieuwe, gefuseerde stadsdeel. In dat licht heeft het dagelijks bestuur van Oost-Watergraafsmeer er dan ook het dageliks bestuur van Zeeburg op aangedrongen met de verkoop pas op de plaats te maken. Daarop is de reactie terug gekomen dat de verkoop van een aantal panden niet meer viel terug te draaien.’

Dit klopt volgens Romkema niet. Uit de stukken begrijpen wij dat een de koopovereenkomst pas kan ontstaan doordat deraad van Zeeburg de bieding van de corporaties al dan niet accepteert. Hierover neemt de raad van Zeeburg nu juist vanavond een beslissing.’

Over de nut en noodzaak van het bezit of afstoten van vastgoed met een maatschappelijke functie kan, vanuit de verschillende politieke invalshoeken verschillend worden gedacht. De fractie van Méérbelangen heeft hierover een genuanceerd standpunt. Romkema: Voor ieder pand afzonderlijk zal dat moeten worden afgewogen, waarbij criteria zoals, maatschappelijke functie, ontwikkelingsmogelijkheden, staat van onderhoud, rendement, alternatieven een rol spelen.’

Ontdek meer van MÉÉRBELANGEN

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Lees verder