“Oost onder druk over Guldenhof”

Naar aanleiding van de publicatie van het artikel “Oost onder druk over
Guldenhof ” in De Telegraaf van 12 september 2012 en de reacties daarop,
merkt de fractie van Méérbelangen het volgende op.

Méérbelangen heeft alle begrip voor en is begaan met het lot van de bewoners van Guldenhof.
Dat blijkt ook uit het artikel, waarin duo-raadslid Jan Erik Burger wordt aangehaald:
“Burger erkent dat de verhalen van de bewoners stuk voor stuk aangrijpend zijn,
maar hij vindt het onterecht dat die zielige verhalen en de noodkreten van de ouders
nu gebruikt worden om de Guldenhof van de stichting OTT open te houden”
Waar de fractie de vinger op heeft willen leggen is dat telkens als van stadsdeelzijde
op naleving van het bestemmingsplan wordt aangedrongen, door OTT gewezen wordt
op het lot en de noden van de bewoners.
Het is dus OTT die de ouders en cliënten in de strijd werpt.
Méérbelangen betreurt het dat OTT haar belangen op deze manier tracht te verdedigen in
plaats van actie te ondernemen naar aanleiding van de handhavingsmaatregelen van het
stadsdeel of met zakelijke argumenten te komen. OTT weet namelijk al meer dan een jaar
dat zij het huidige gebruik niet kan blijven voortzetten. Niettemin poogt OTT het met het
bestemmingsplan strijdige gebruik te continueren.
Bepalend is wat heeft te gelden als een goede ruimtelijke ordening en het zou dan ook
goed  zijn wanneer de discussie zich daar op zou toespitsen.
Over ouders, medewerkers en opgevoerde cliënten geen kwaad woord.
Die zitten in een benarde situatie.
Dat begrijpt en onderkent Méérbelangen maar OTT is daarvan de veroorzaker,
niet het stadsdeel.
Het is van uit dat oogpunt wel te begrijpen dat ouders er op wijzen dat hun
kinderen graag blijven en goed gedijen in de Guldenhof maar dat betekent niet
dat er niet op mag worden gewezen dat onder de bewoners ook cliënten zijn
of waren met een crimineel verleden.

Ontdek meer van MÉÉRBELANGEN

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Lees verder