Méérbelangen waarschuwde 5 jaar terug al voor MuzyQ-fiasco

De fractie van Méérbelangen heeft zich gekeerd tegen de plannen waarmee het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Oost het financiële debacle rond MuzyQ wilde oplossen. “De gang van zaken rond het muziekmakerscentrum in Oostpoort geeft aan dat het DB achteloos omspringt met het geld van de inwoners van Oost. Als de raad daar op ons initiatief geen stokje voor had gestoken, zou het DB mogelijk vele miljoenen euro’s in een diep, donker gat hebben gegooid”, aldus fractievoorzitter Bas van Vliet.

De deelraad vergaderde afgelopen woensdag- en donderdagavond achter gesloten deuren over het MuzyQ-fiasco. Het megacomplex, met tientallen oefenruimtes en studio’s voor bandjes, orkesten en muziekgerelateerde bedrijven, blijkt niet te exploiteren en balanceert op het randje van faillissement. Méérbelangen is altijd tegenstander geweest van het project, waarvoor het stadsdeel zich voorafgaand aan de bouw financieel garant heeft gesteld. Van Vliet: “We hebben dit altijd een veel te groots opgezette onderneming gevonden en altijd gewaarschuwd voor de grote risico’s van de garantstelling. We hebben daar destijds dan ook tegen gestemd. Helaas hebben we gelijk gekregen.”

Onaanvaardbaar
Het stadsdeel heeft zich in 2007 garantgesteld voor een lening van ruim 26 miljoen euro, voor de bouw van het muziekmakerscentrum. Omdat MuzyQ de aflossing en rente niet kan betalen, bestaat het risico dat de bank de miljoenen bij het stadsdeel komt vorderen. Het DB wilde dit voor zijn door het pand te kopen, zelf verder te exploiteren en na jaren weer door te verkopen in de hoop tegen die tijd een hoger bedrag te kunnen opstrijken. Voor Méérbelangen is dit onaanvaardbaar, omdat dit scenario nóg nadeliger kan uitpakken wanneer het pand niet volkomt met huurders. “Dan stapel je fout op fout”, zegt Van Vliet. “Het stadsdeel weet niets van de muziekbusiness. Dan moet je je daar verre van houden.”

Een andere mogelijkheid was om het pand te laten veilen, maar dat zou meteen een strop van 18 tot 20 miljoen euro opleveren, zonder enige kans dat het stadsdeel dat geld ooit terugziet. Bovendien zou het stadsdeel hierdoor meteen in een financieel precaire positie komen, omdat dit bedrag in een keer zou moeten worden afgeschreven op de reserve. Hierdoor zou het stadsdeel zelfs onder curatele van de centrale stad kunnen komen.

Risico zo veel mogelijk beperkt
Van Vliet: “Er moest dus een oplossing worden gevonden om de schade voor het stadsdeel zo klein mogelijk te houden, maar zonder onze financiële postitie in gevaar te brengen. Wij hebben daarom amendementen op het voorstel van het DB ingediend. De strekking daarvan is dat het pand na aankoop zo snel mogelijk weer moet worden verkocht en dat de bestemming wordt verruimd, zodat er ook andere functies in het gebouw kunnen komen. Het pand moet immers zo veel mogelijk geld kunnen opbrengen.”

De amendementen van Méérbelangen zijn aangenomen. Gelukkig, vindt Van Vliet. “Het risico voor het stadsdeel wordt nu zo veel mogelijk beperkt.”

Het MuzyQ-debacle gaat overigens nog verder. Bij de totstandkoming van de garantieovereenkomst met de bank en MuzyQ blijkt namelijk ook nog van alles mis te zijn gegaan. De deelraad heeft een onderzoekscommissie ingesteld waarin alle fracties vertegenwoordigd zijn. Die commissie moet niet alleen het besluitvormingsproces onderzoeken, maar ook de uitvoering van het besluit. Van Vliet: “Hoe het in de raad allemaal is gegaan is wel duidelijk, dat valt in de notulen te lezen. Veel interessanter is om erachter te komen hoe het heeft kunnen gebeuren dat men met MuzyQ in zee is gegaan, terwijl er in Oostpoort al jaren een muziekmakerscentrum wás, dat zonder overheidssteun goed liep. Ronduit ernstig is het dat de raad in 2005 – met tegenstemmen van Méérbelangen – heeft ingestemd heeft met een garantstelling van maximaal 9 miljoen euro, maar dat het DB in 2007 een garantstelling met een open einde heeft getekend.” Hierover is volgens Van Vliet het laatste woord nog niet gezegd.

Op maandag 4 oktober vergadert de stadsdeelraad opnieuw over de kwestie-Muzyq. Deze vergadering, die om 20.00 uur begint, is openbaar. De vergaderstukken zijn te vinden op:

http://oost.notudoc.nl/cgi-bin/agenda.cgi/action=view/id=1405

Ontdek meer van MÉÉRBELANGEN

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Lees verder