Méérbelangen tegen doorblunderen met MuzyQ

De fractie van Méérbelangen is het niet eens met de manier waarop het Dagelijks Bestuur van het stadsdeel Oost het financiële debacle rond MuzyQ wil oplossen. De gang van zaken rond het Muziekmakerscentrum in Oostpoort geeft aan dat het DB onverantwoord omspringt met het geld van de inwoners van Oost. “In feite gooit men nu met goed geld naar kwaad geld”, aldus raadslid Bas van Vliet.    De deelraad heeft de afgelopen maanden achter gesloten deuren over het MuzyQ een megacomplex met tientallen oefenruimtes en studio’s, vergaderd. Omdat MuzyQ de aflossing en rente niet kan betalen, vordert de FGH-Bank nu miljoenen van het stadsdeel Oost, omdat dit zich voor die lening garant heeft gesteld. Méérbelangen is altijd tegenstander geweest van garantstelling voor het project.             Bas van Vliet: “We hebben dit altijd een veel te groots opgezette onderneming gevonden en ook gewaarschuwd voor de grote risico’s van de garantstelling. We hebben daar destijds dan ook tegen gestemd.”

In 2005 stemde de stadsdeelraad voor een garantstelling van maximaal 15 miljoen euro Méérbelangen stemde als enige tegen. De garantstelling is uiteindelijk in 2007 afgesloten maar nu voor een lening van ruim 26 miljoen euro, veel meer dus dan waar de stadsdeelraad toestemming voor had gegeven. Inmiddels heeft de deelraad op 7 juni jl. besloten het pand tegen marktwaarde te kopen, zelf verder te exploiteren en later weer door te verkopen in de hoop tegen die tijd een hoger bedrag te kunnen opstrijken. Het verschil tussen de koopprijs en het bedrag waarvoor het stadsdeel uit hoofde van de gerantstelling wordt aangesproken wordt door het stadsdeel rechtstreeks aan de bank betaald. Het gaat om ca. 15 miljoen euro het is goed mogelijk dat het hierbij om ongeoorloofde staatssteun gaat.

Verboden staatssteun ? 

Méérbelangen wil de garantie bij de Europese Commissie aanmelden om te onderzoeken of er sprake is van ongeoorloofde staatssteun. van Vliet:”Wij zijn ervan overtuigd dat de garantstelling destijds in 2007 had moeten worden gemeld bij de Europese Commissie.” Door dat alsnog te doen krijg je de zekerheid over de vraag of het stadsdeel met de garantstelling iets heeft gedaan dat eigelijk niet mag. Dat had men zich destijds al moeten afvragen, niet alleen het stadsdeel had dat moeten doen, ook de andere betrokkene, de FGH-Bank.”                                                                                                                       Méérbelangen betreurt het dat de deelraad op 7 juni al heeft besloten MuzyQ aan te kopen en een deel van de lening van MuzyQ af te lossen, zonder eerst te laten toetsen of de garantie waarop dat allemaal is gebaseerd wel door de beugel kan. 

Wethouder Asscher van de Centrale Stad suggereert dat melding bij de Europese Commissie “imagoschade” bij de banken zou kunnen opleveren. Dat is de omgekeerde wereld volgens van Vliet “Wat imagoschade oplevert is het bevoordelen van één bedrijf boven andere bedrijven want dat is er aan de hand als je ongeoorloofde staatssteun verleent. Ook slecht voor het imago is ondernemers ( inclusief de Bank ) die mogelijk hebben geprofiteerd van staatssteun die ongeoorloofd blijkt te zijn, belangrijke te vinden dan de bewoners van het stadsdeel, die hoe je het ook wendt of keert, de dupe zijn als er betaald moet worden

Ontdek meer van MÉÉRBELANGEN

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Lees verder