Méérbelangen stelt schriftelijke vragen over moskee IJburg

In de Brugkrant van 25 september 2014 wordt melding gemaakt van contacten die moskee Al-Fourkane op IJburg zou hebben met radicale moslims en moslimorganisaties. Naar aanleiding van eerdere meldingen over Al Fourkane heeft het Dagelijks Bestuur Oost destijds aangegeven dat hierover contact zou worden opgenomen met de burgemeester als verantwoordelijke voor de openbare orde en veiligheid. In het desbetreffende artikel staat dat dit niet is gebeurd en dat met het verwijderen van de Facebookpagina waarop de radicale contacten stonden, voor het stadsdeel de zaak zou zijn afgedaan.

Naar aanleiding hiervan heeft de fractie Méérbelangen de volgende vragen aan het DB gesteld:

1. Is het juist dat van de feiten met betrekking tot Al Fourkane geen melding is gemaakt aan de burgemeester? Zo ja, waarom niet? Zo nee, welke actie is naar aanleiding van de melding ondernomen?
2. Is deze kwestie hiermee inderdaad voor u afgedaan?
3. Acht u voor de bestuurscommissie, die onder meer dient als ogen en oren van de gemeenteraad, een rol weggelegd in het signaleren van radicale activiteiten? Zo ja, op welke wijze wordt deze signaleringsfunctie vormgegeven, zo nee, waarom niet?
4. Bestaat er tussen het stadsdeel/de gemeente direct of indirect (bijvoorbeeld doordat een door de gemeente gesubidieerde organisatie subsidie verleent) een subsidierelatie met Al-Fourkane of daaraan gelieerde organisaties?

Lid van het Algemeen Bestuur

Sharona Ceha Jan-Erik Burger

Fractie Méérbelangen

Ontdek meer van MÉÉRBELANGEN

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Lees verder