Méérbelangen op de bres voor bewoners Jeruzalem

Méérbelangen gaat zich inspannen voor de bewoners van de wijk Jeruzalem in Amsterdam-Oost. De fractie wil dat het stadsdeelbestuur erop toeziet dat woningcorporatie Rochdale de huizen in de verouderde wijk blijft onderhouden. Ook wil Méérbelangen dat er geen tijdelijke huurcontracten worden afgegeven, zolang Rochdale geen concrete plannen heeft om de afgesproken vernieuwing van Jeruzalem uit te voeren.

Méérbelangen vindt dit essentieel voor de leefbaarheid in de wijk. Fractievoorzitter Bas van Vliet: “Wij willen voorkomen dat er situaties ontstaan zoals bij de Eigen Haard-panden in de Indische buurt die op de nominatie staan om te worden gesloopt.” Daar hebben veel bewoners nu last van lekkages, omdat zelfs het meest noodzakelijke onderhoud niet meer wordt gepleegd. Portefeuillehouder Nevin Özütok heeft inmiddels toegezegd dat ze deze punten bij Rochdale aan de orde zal stellen.

Geen machtsmiddel
Van Vliet noemt het zeer teleurstellend dat Rochdale de grootschalige vernieuwing van Jeruzalem voorlopig niet wil uitvoeren, zoals afgelopen maandag naar buiten kwam. Ook is hij er niet over te spreken dat het stadsdeel geen enkel machtsmiddel blijkt te hebben om de weigerende woningcorporatie daar alsnog toe te dwingen.

“We hebben in Oost net de ellende van het bouwproject Oostpoort achter de rug, waarbij de ontwikkelaar ook maar niet wilde beginnen”, vertelt Van Vliet. “Nu zitten we wéér in de situatie dat het stadsdeel met lege handen staat omdat er in een eerder stadium geen goeie afspraken zijn gemaakt.” Het Méérbelangen-raadslid spreekt van amateurisme dat zijn weerga niet kent.

Misser
Van Vliet vindt het vooral alarmerend dat het stadsdeel bewúst heeft nagelaten afspraken met Rochdale over de voortgang van het Jeruzalem-project op papier te zetten. “Het argument, zo hoorden we maandag, was dat de deelraad het nieuwe bestemmingsplan voor het gebied nog niet heeft goedgekeurd, waardoor het sowieso nog niet zeker was dat de plannen werkelijk konden worden uitgevoerd”, zegt Van Vliet.

Een onzinnig argument, vindt hij. “De kans dat de deelraad een plan afkeurt, is altijd aanwezig. Als je om die reden geen afspraken kon maken, dan zou dat dus nóóit kunnen.” In het geval van Jeruzalem waren volgens Van Vliet heel goede afspraken mogelijk geweest. “Je had bijvoorbeeld kunnen afspreken dat het stadsdeel het bestemmingsplan verder zou uitwerken, en dat Rochdale met het werk zou beginnen, binnen een bepaalde periode nadat het bestemmingsplan was goedgekeurd. Dat is heel gebruikelijk.” Dat dergelijke afspraken niet gemaakt blijken te zijn, is volgens Van Vliet een misser. “Men had beter moeten weten.”

Ontdek meer van MÉÉRBELANGEN

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Lees verder