Méérbelangen ontstemd over plannen Borgortuin

Méérbelangen is verbaasd en ontstemd over het besluit van stadsdeel Zeeburg om, zonder overleg met omwonenden, zestig vlaggenmasten neer te zetten in de Bogortuin, op het Java-eiland. ‘Als dit een voorbeeld is van de bestuurscultuur die ons na de fusie te wachten staat in het nieuwe stadsdeel Oost, dan gaan we sombere jaren tegemoet’, aldus Bas van Vliet, raadslid in het huidige Oost-Watergraafsmeer en straks ook in het nieuwe Oost.

De fractie van Méérbelangen is de afgelopen weken door tal van bezorgde omwonenden benaderd met het verzoek om iets te doen aan het heilloze plan voor het kunstwerk, dat het Java-eiland ‘internationale allure’ moet geven. ‘Wij zijn de enige partij in de komende nieuwe raad voor wie dit merkwaardige project helemaal nieuw is, aangezien wij als enige niet vertegenwoordigd zijn in de huidige stadsdeelraad van Zeeburg’, zegt Van Vliet. Dat buurtbewoners naar Méérbelangen toe komen, vindt hij tekenend. ‘De andere partijen, die wel hiervan op de hoogte waren, hebben dit plan niet tegengehouden. En hebben het blijkbaar ook niet de moeite gevonden om te pleiten voor een inspraakprocedure, wat in dit geval toch wel het minste zou zijn geweest.’

Het raadslid is erg blij dat bewoners van het Java-eiland Méérbelangen hebben weten te vinden om hun zorgen te uiten over het kunstwerk, dat bestaat uit zestig palen van 13 meter hoog, voorzien van windvanen. ‘Het is ook terecht dat mensen naar ons toekomen. Méérbelangen is de partij van en voor bewoners. Dat hebben we tijdens de afgelopen verkiezingscampagne ook keer op keer laten weten. Hoogwaardige bewonersparticipatie is voor ons cruciaal. Daar spannen we ons in Oost-Watergraafsmeer al bijna 25 jaar met succes voor in. We vinden het onvoorstelbaar dat de omwonenden totaal niet bij dit plan zijn betrokken. En dat het bestuur van Zeeburg het plan wil doordrukken, ook nu blijkt dat de buurt bepaald niet blij is met het beoogde kunstwerk.’

Van Vliet heeft nog een reden om kritisch tegenover de plannen te staan. ‘Behalve voor bewonersparticipatie staat Méérbelangen ook voor groen en voor voldoende ruimte om te recreëren en te sporten. Het Java-eiland, zoals trouwens het hele Oostelijk Havengebied, is zeer dicht bebouwd. Er zijn geen parken of sportvelden. Het enige substantiële stukje groen, waar je nog eens een potje kunt voetballen of van de zon genieten, is de Bogortuin. Laat die nou met rust, vinden wij.’

Méérbelangen gaat er bij het dagelijks bestuur van Zeeburg op aandringen pas op de plaats te maken, in een behoorlijke inspraakprocedure alsnog de mening van de buurt te vragen en ook om alternatieven voor het kunstwerk aan te dragen. De uiteindelijke beslissing zal dan moeten worden genomen door het nieuwe dagelijks bestuur, onder toezicht van de nieuwe stadsdeelraad. “Formeel hebben wij er tot 1 mei aanstaande nog niets over te zeggen”, zegt Van Vliet. ‘Maar die tijd kan mooi gebruikt worden om de inspraakprocedure op touw te zetten.’

Ontdek meer van MÉÉRBELANGEN

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Lees verder