Méérbelangen: “Linnaeushof moet Beschermd Stadsgezicht worden”

De Hofkerk, officieel Parochie H.H. Martelaren van Gorcum, is een rijksmonument op de Linnaeushof. De woningen, scholen en het voormalig klooster van de Linnaeushof zijn in 2016 door het dagelijks bestuur van de bestuurscommissie van Stadsdeel Oost aangewezen als gemeentelijk monument. De fractie van Méérbelangen is van mening dat de Linnaeushof als geheel, dus ook de straat en tennisbanen, als Beschermd Stadsgezicht moet worden aangewezen en zo van overheidswege beschermd wordt door de Nederlandse Monumentenwet. Dit betekent dat de Rijksoverheid subsidie aan de gemeente geeft om het historische karakter in stand te houden. Ook verplicht dit de gemeente om beschermende maatregelen te treffen in het bestemmingsplan en gelden er dan bijzondere voorwaarden voor de welstandstoetsing zoals die bij omgevingsvergunningen plaatsvindt.

Een recente aanleiding tot bovenstaande is dat de tennisbanen op de Linnaeushof sinds vorig jaar felblauw gekleurd zijn. Een doorn in het oog van omwonenden en leden van de tennisclub en minachting van de architectuur van Kropholler en de gaafheid van de Linnaeushof. Daarvoor waren de banen roodbruin van kleur, in stijl met de omringende gebouwen. Want van belang is ook dat aantasting makkelijker tegengegaan kan worden indien de Linnaeushof Beschermd Stadsgezicht wordt.

Méérbelangen heeft dit advies geagendeerd voor de vergadering van 11 februari a.s. van de gebiedsgroep Watergraafsmeer van de Stadsdeelcommissie. Het advies wordt dan nader toegelicht door Bas van Vliet, die voor Méérbelangen zitting heeft in de stadsdeelcommissie van Amsterdam-Oost.

Ontdek meer van MÉÉRBELANGEN

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Lees verder