Méérbelangen stelt vragen over bezuiniging Stedelijk Mobiliteitsfonds

MB heeft op 21 oktober aan het DB Oost vragen gesteld over besparing projecten in het Stedelijk Mobiliteitsfonds.

Vragen van de leden B. van Vliet (Méérbelangen) en F. van Vliet (VVD) over besparing projecten Stedelijk Mobiliteitsfonds 21 oktober 2019

In haar brief van 25 september 2019 aan de commissie MLD over het bestedingsvoorstel Stedelijk Mobiliteitsfonds (SMF) geeft wethouder Dijksma aan dat er ’Eur 32 miljoen bespaard is door bestaande plannen kritisch te bekijken en te schappen of uit te stellen’. Dat is gebeurd ‘na intensief overleg met de directie V&OR en de stadsdelen’

In tabel 1 van deze brief zien we dat o.a. de volgende projecten zijn geschrapt: Tuindorp Frankendael 2.300.000 Linaeusstraat/Middenweg 1.750.000 Spaklerweg fase 1-3 1.730.000 Don Bosco 1.200.000 Middenmeer Zuid 600.000

In Tabel 2 staan nog drie projecten in de Watergraafsmeer waarvoor de bedragen zijn geschrapt: Extra fietsbrug A10 Oost 500.000 Impuls Duivendrechtse vaart 150.000 Nieuwe A2 entree 25.000 In totaal meer dan 8 miljoen euro zijnde 25% van het totaal bedrag.

1. Van de geschrapte projecten ligt 25% van het bezuinigde bedrag is in de Watergraafsmeer. Waarom is met name gekeken naar projecten in de Watergraafsmeer en niet in de andere gebieden en stadsdelen?

2. Hoe wordt de besparing per project behaald? Welke elementen worden niet uitgevoerd en welke wel.

3. Wat zijn de consequenties van het schrappen van de eur 8 miljoen voor de bewoners van de Watergraafsmeer?

4. Welke criteria hebben voor uw bestuur een rol gespeeld bij het instemmen met deze keuze van bezuinigingen?

5. Waarom heeft u de voorgenomen bezuinigingen niet ter advisering voorgelegd aan de stadsdeelcommissie?

Ontdek meer van MÉÉRBELANGEN

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Lees verder