Méérbelangen ongerust over geplande sluiting Nuonweg

De fractie van Méérbelangen maakt zich ernstige zorgen over de geplande sluiting van de Overdiemerweg, ofwel de Nuonweg, voor de IJburgers.

Op IJburg is aanzienlijke onrust ontstaan omdat blijkbaar besloten is dat na de voltooiing van de Uyllanderbrug de zogenaamde Nuonweg niet langer open zal zijn voor verkeer van en naar IJburg. Hierdoor zal ook winkelcentrum Maxis Muiden vanuit IJburg niet langer direct bereikbaar  zijn. Dit klemt des te meer omdat de winkelstand op IJburg, zeker na het niet doorgaan van de aanleg van IJburg II, onder de maat is en blijft.

De gemeente Muiden en het winkelcentrum pleiten voor openhouden van de weg, want sluiten betekent voor de bewoners van IJburg ca. 18 km omrijden met de auto. Bovendien is het winkelcentrum in de nieuwe situatie evenmin met het OV bereikbaar. Amsterdam en Diemen willen de weg sluiten, hetgeen zou zijn vastgelegd in afspraken uit 2010.

Naar aanleiding hiervan heeft de fractie van Méérbelangen de volgende vragen:

  1. Is uw Dagelijks Bestuur het met de fractie van Méérbelangen eens dat de NUON-weg ook na openstelling van de Uyllanderbrug beschikbaar dient te zijn voor verkeer vanuit IJburg richting Maxis en vice versa? Zo nee, waarom niet?
  2. Zo ja, bent u bereid  het openhouden van de weg te bepleiten bij de colleges van B&W van Amsterdam en Diemen?; Zo niet, waarom niet?
  3. Indien de NUON-weg wordt afgesloten, hoe blijven de bedrijven (o.a. het pas geopende Paviljoen Puur en Puur Producties en werf de Blauwe Wimpel) en de bewoners van de Overdiemerweg (Gemeente Diemen) en de Diemerzeedijk (gemeente Diemen en gemeente Amsterdam) na afsluiten van de Nuonweg bereikbaar?.  N.B: Voor hen is de Nuonweg de enige mogelijke ontsluitingsweg. Die weg kruist de nieuwe verbinding over het AR-kanaal via de Uijllanderbrug. Hoe dan ook zal er dus een ontsluitingsweg moeten blijven.
  4. Uit publicatie in het Parool van 25 september 2013 blijkt dat het projectbureau-IJburg de kosten voor het openhouden van de  Nuonweg te hoog acht. Dit ondanks het feit dat het winkelcentrum Maxis uitdrukkelijk verklaart aan de instandhouding van de Nuonweg te willen bijdragen. Is het DB op de hoogte van deze kosten, zo ja wat zijn die en is in dit bedrag rekening gehouden met een bijdrage van Maxis?

 

 

Ontdek meer van MÉÉRBELANGEN

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Lees verder