Huursubsidie moskee “De Verbinding”mag niet.

Huursubsidie moskee ‘De Verbinding’  mag niet.

(Zie Het Parool 25 januari 2012)

Het door het Dagelijks Bestuur(DB) van het Stadsdeel Oost op 25 januari 2012 uitgebrachte Rapport ‘De Verbinding’ geeft een onvolledig beeld van de gang van zaken en verhult meer dan het bloot legt. Hoewel het DB terecht concludeert dat de scheiding van kerk en staat bij De Verbinding in het geding is, doet het onvoldoende om aan deze schending zo spoedig mogelijk een einde te maken.

Vanwege het principe van scheiding van kerk en staat verklaarde de fractie van Méérbelangen(MB) zich al in 2005 tegenstander van het via een lage huur en/of rechtstreekse subsidies financieren van een gebedsruimte/moskee. Méérbelangen pleitte voor een reële huurprijs. Alle feiten op grond waarvan het DB nu concludeert dat de scheiding van kerk en staat bij de opzet en financiering in het geding is, waren in 2005 al bekend maar het DB en de meerderheid van de deelraad en het DB kozen er voor om de gebedsruimten te subsidieeren zelfs niet nader te onderzoeken of dit wel kon.

Omdat de  fractie zich afvroeg of het verstrekken van Europese subsidie voor mede de bouw van gebedsruimten wel conform de regels was, is destijds navraag gedaan bij het Ministerie van Binnenlandse zaken, dat als doorgeefluik voor de subsidie uit Brussel fungeerde. Volgens het ministerie was dat toen in orde, maar daar kunnen nu vraagtekens bij worden gezet. Onderzoek door het Europese onderzoeksinstituut OLAF moeten uitwijzen of het ministerie destijds terecht heeft aangegeven dat subsidiëring binnen de Europese regelgeving en het beginsel van scheiding van kerk en staat paste.

Nu blijkt dat Méérbelangen destijds terecht heeft geoordeeld dat de opzet, financiering en functie van het gebouw strijdig waren met het beginsel van scheiding van kerk en staat. Het verheugt de fractie van Méérbelangen dat het Dagelijks Bestuur deze mening nu deelt, maar betreurt dat het DB van Oost pas 7 jaar later tot dit – gerijpte – inzicht is gekomen.

Fractievoorzitter Bas van Vliet: “Het DB moet niet doen of het hier om nieuwe feiten gaat en zich erachter verschuilen dat er destijds geen beleid was op dit punt. Men wist dat de scheiding van kerk en staat in het geding was maar men heeft de bezwaren van Méérbelangen gewoon weggewimpeld. Het DB en de toenmalige coalitiefracties vonden het zelfs niet nodig om onderzoek te doen naar de vraag of het zo allemaal wel kon.”

De fractie zal in de komende raads- en commissievergaderingen aan het DB vragen om aan de ongewenste toestand dat het stadsdeel, al dan niet indirect gebedshuizen subsidieert, zo snel mogelijk te beëindigen.

Ontdek meer van MÉÉRBELANGEN

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Lees verder