Geen uitbreiding spoor zonder geluidwerende maatregelen!

Prorail heeft een bouwaanvraag ingediend bij de Gemeente Amsterdam om rangeerterrein Watergraafsmeer, gelegen langs de spoorlijn naar Hilversum, met 2 sporen op het rangeerdeel uit te breiden. De NS wil meer nachtelijke rangeerbewegingen en heeft daartoe een aanvraag ingediend.

De uitbreiding zal tot gevolg hebben dat het nachtelijk treinrangeerverkeer aanzienlijk zal toenemen, en dat de huidige vergunde geluidsnorm met een aantal decibel zou worden overschreden.

Een hogere nachtelijke geluidsnorm is dan ook onderdeel van de aanvraag.

Desgevraagd heeft Prorail laten weten niet van plan te zijn om additionele maatregelen te treffen tegen de toename van het nachtelijk lawaai. De kosten om nieuwe geluidsisolatie aan te brengen  zouden te hoog zijn.

Méérbelangen vindt dit niet aanvaardbaar. Geen uitbreiding en verhoging van de geluidsnorm, zonder geluidwerende maatregelen voor de omliggende buurten!

Belanghebbenden kunnen een zienswijze indienen tegen de plannen. Deze moet uiterlijk 19 juni a.s bij de gemeente binnen zijn.

Bewoners zijn inmiddels een actie gestart en hebben een Facebookpagina geopend: www.facebook.com/GeenExtraSporenSciencePark

Wie meer wil weten kan contact opnemen met fractieleden Sharona Ceha of Bas van Vliet

Ontdek meer van MÉÉRBELANGEN

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Lees verder