Fractie Méérbelangen stelt schriftelijke vragen over explosieve groei straatroven IJburg


 

 

 

 

Naar aanleiding van de explosieve groei van (gewelddadige) straatroven in Amsterdam- IJburg heeft Bas van Vliet van Méérbelangen op 22 januari 2020 de volgende schriftelijke vragen gesteld aan het Dagelijks bestuur Amsterdam-Oost :

Amsterdam-IJburg is in de week van 12 januari jl opgeschrikt door een explosieve toename van straatroven, zogenaamde ‘High Impact Crimes’. Op maandag 13, dinsdag 14 en woensdag 15 januari 2020 was er steeds sprake van straatroven in de wijk. Hierbij ging het om minderjarige daders die minderjarige slachtoffers van hun kostbare bezittingen, zoals Iphones en Earpods, beroofden. Na een beroving van 15 januari jl heeft de politie Amsterdam vijf aanhoudingen verricht. Maar ook op vrijdag 17 januari was het weer raak, dit keer in het Diemerpark. Deze ontwikkeling geeft bewoners terecht een groot gevoel van onveiligheid. Naar aanleiding hiervan heeft de fractie van Méérbelangen de volgende vragen.

1. Bent u bekend met de recente explosieve toename van straatroven in IJburg?
2. Welke structurele maatregelen gaat u/het stadsbestuur/politie treffen om deze ontwikkeling te stoppen?
3. Worden er specifieke maatregelen getroffen om het gevoel van onveiligheid bij de bewoners van IJburg weg te nemen?
4. Bent u het met ons eens dat de wijk IJburg meer dan ooit behoefte heeft aan een politiepost in afwachting van de opening van een definitief bureau op het Zeeburgereiland?
5. Wanneer zal een definitief politiebureau op IJburg worden geopend?
6. Wordt er voorzien in een tijdelijk politiebureau zolang er nog geen definitief politiebureau is? Zo nee, waarom niet?

Ontdek meer van MÉÉRBELANGEN

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Lees verder