“De Verbinding”

Méérbelangen wil eenduidig beleid over scheiding van kerk en staat.

De fractie van Méérbelangen in de raad van het Stadsdeel Amsterdam Oost heeft in het debat over het multifunctionele centrum ‘De Verbinding’ in de Joubertstraat, waarin twee moskeeën zijn gehuisvest, aan het Dagelijks Bestuur gevraagd zo snel mogelijk met de huurders om tafel te gaan zitten om een meer commerciële huurprijs overeen te komen. In een rapport over het centrum is het DB namelijk tot de conclusie gekomen dat de 2 moskeeën door het vragen van een veel te lage huur, indirect worden gesubsidieerd.  

Dat staat op gespannen voet met het beginsel van scheiding van kerk en staat” aldus fractievoorzitter Bas van Vliet van Méérbelangen. “Als je als stadsdeel nu als stadsdeel deze moskeeën subsidieert dan moet je dat ook doen bij andere kerkgenootschappen. Je komt dan in discussies terecht over welke kerk je wel en welke kerk je geen subsidie geeft. Daar kom je niet uit en daar hebben we bovendien geen geld voor.”     Méérbelangen verbaast zich over het standpunt van de coalitiefracties van PvdA en GroenLinks die het niet nodig vinden om een eind te maken aan de moskee-subsidie en ook geen haast willen maken met het formuleren van beleid voor dit soort subsidies. Méérbelangen vindt het principieel onjuist om kerkgenootschappen en moskeeën te subsidiëren en als je dat al doet moet je dat pas doen als je van te voren bepaald wanneer je als stadsdeel wel en niet subsidie zal verlenen.  “Doe je dat niet, dan zul je ieder kerkgenootschap dat aan dezelfde voorwaarden voldoet als de moskeeën ook subsidie moeten verlenen.” aldus van Vliet en voegt daaraan toe: “Ik zou kerkgenootschappen in het stadsdeel dan ook aanraden om nu bij het stadsdeel aan te kloppen als ze hogere huisvestingslasten hebben dan de moskeeën die in De Verbinding zijn gevestigd. Een beroep op het grondwettelijk vastgelegde non-discriminatiebeginsel maakt zo’n verzoek kansrijk.”De fractie van Méérbelangen heeft het dagelijks bestuur van Stadsdeel Oost gevraagd met een beleidsnotitie over de scheiding van kerk en staat te komen.

Ontdek meer van MÉÉRBELANGEN

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Lees verder