Antwoorden op vragen over onderhoud bruggen Haveneiland en verlichting Nesciobrug

Hoewel het alweer enige tijd geleden is dat wij de antwoorden op onze vragen ontvingen, willen wij u deze antwoorden toch niet onthouden. Zie ook het nieuwsbericht van 25 oktober jl.

Inleiding

In november 2018 ontvingen bewoners van het Haveneiland, IJburg, een brief van de gemeente Amsterdam over uitstel van het herstel van de bruggen van IJburg. Hierin werd bewoners gemeld dat er voorlopig geen herstel zou plaatsvinden aan de bruggen in verband met de noodzaak van verder onderzoek aan de bruggen. Inmiddels waren de bruggen in gestripte staat en volgens de brief zouden zij dat voor onbepaalde tijd blijven. Het is intussen bijna een jaar later en er is voor de bewoners nog steeds geen zicht op herstel van de bruggen.

In verband hiermee had Méérbelangen de volgende vragen voor het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Oost:
1 – Waaruit bestaat het onderzoek aan de bruggen en is dit inmiddels afgerond? Zo ja, wat         is de uitkomst van dit onderzoek? Zo nee, wanneer is het onderzoek afgerond?

Antwoord:

De volgende onderzoeken hebben plaatsgevonden:
– De oorzaak van het vochtprobleem en de mogelijke oplossingen daarvan;
– De invloed van de gekozen steen en het gekozen metselverband;
– Hoe het slecht uitgevoerde betonwerk (de kern) van de bruggen kan worden hersteld;
– Hoe het metselwerk van de brug moet worden hersteld, zodat er in de toekomst geen
stenen meer losraken.

Uit de onderzoeken blijkt onder andere dat de spouw (open ruimte) tussen de betonkern     en het metselwerk te gering is aangebracht, waardoor er geen goede waterhuishouding is en de stenen sneller vervuilen en witte uitslag ontstaat. Dit wordt nog versterkt doordat er te weinig open stootvoegen voor waterafvoer zijn aangebracht. Daarnaast is er een vaste verbinding geconstateerd tussen de bovenste laag van het metselwerk van de brug en de betonkern van de brug. Hierdoor kunnen de verschillende materialen ten opzichte van elkaar niet uitzetten of krimpen. Dit vergroot de kans op scheurvorming en stenen die eraf vallen.

2 – Binnen welke termijn zullen de bruggen van het Haveneiland in de oorspronkelijke, fraaie staat zijn hersteld?

Antwoord:

Komend jaar wordt er gewerkt aan het optimaliseren van het oorspronkelijke ontwerp van Van Sambeek & Van Veen, waarbij de oorzaak van de ontstane problemen wordt verholpen. De regelgeving van het aanbesteden neemt tijd in beslag. Tevens is het vinden van een geschikte aannemer in deze tijd een lastige klus. Op zijn vroegst kan er in de winter van 2020 gestart worden met de uitvoering. De winter is helaas geen geschikte periode voor het uitvoeren van metselwerk/lijmwerk, omdat het dan te koud kan zijn om een goed resultaat te behalen. Daarom is er besloten dat er in het voorjaar van 2021 gestart wordt met het herstel van de bruggen. Het belang van de architectonische waarde van de bruggen en de hoge kosten die met het herstel samenhangen, vragen een zeer zorgvuldige afweging.

3 – Komen de kosten van herstel voor rekening van de gemeente of kunnen deze kosten op een derde partij worden verhaald?

Antwoord:

De kosten worden gedragen door Gebiedsontwikkeling IJburg 1 (G&O, vanuit GREX IJburg 1), dus niet door een externe partij. Voorts constateren wij dat op de Nesciobrug steeds verlichting al geruime tijd kapot is en meer verlichting uitvalt. Dit is niet alleen gevaarlijk maar geeft ook een onveilig gevoel aan fietsers en voetgangers.

4 – Is het bestuur het met ons eens dat deze verlichting terstond moet worden hersteld? Zo nee, wat verhindert onmiddellijk herstel?

Antwoord:

Bestuur is het eens met de stelling en dringt het team Civiele Constructies aan op een spoedig herstel.

5- Wanneer wordt deze verlichting hersteld en waar bestaat dit herstel uit?

Antwoord:

De verlichting op de Nesciobrug is van de eerste generatie led lampen, en is eerder aan vervanging toe dan verwacht. Er is een onderzoek gedaan naar drie vervangende oplossingen voor de huidige installaties. De oplossingen zijn afgestemd met de stakeholders. In 2020 wordt de installatie vervangen, tot die tijd blijft de installatie onderhouden zodat er verlichting op de brug is.

Conclusie van Méérbelangen:

Het is merkwaardig dat de kosten van de ondeugdelijke uitgevoerde bruggen niet verhaald worden, niet op de aannemer als het een uitvoeringsfout is en niet op de architect/constructeur als het om een ontwerpfout gaat.

Ontdek meer van MÉÉRBELANGEN

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Lees verder