Algemene Beschouwingen Méérbelangen 2014

Bij de Gemeenteraadsverkiezingen 2014 zijn de eerdere stadsdeelbesturen, bestaande uit een Dagelijks Bestuur en stadsdeelraad, overgegaan in een bestuurscommissie, bestaande uit een algemeen en een dagelijks bestuur. De bevoegdheden van de stadsdelen zijn tevens gewijzigd. De bestuurscommissies vormen de ‘ogen en oren van de buurt’, waarbij veel van de oude bevoegdheden zijn overgeheveld naar de centrale stad.

De fracties van stadsdeel Oost is gevraagd om voor het zomerreces 2014 een beschouwing te geven over deze nieuwe structuur. Hier volgt de tekst die Sharona A. Ceha namens de fractie Méérbelangen uitsprak:

Beste Collega’s van de Bestuurscommissie Oost!

Ruim drie maanden zijn we aan de slag in de Bestuurscommissie Oost. En het valt nog niet mee om onze draai te vinden. Hoe doe je dat nu met veel minder bevoegdheden en al helemaal geen echte beslissingskracht over de beschikbare middelen?

Nou gewoon aan de slag!
Dat hebben we met volle inzet van ons allemaal gedaan en daar ben ik super trots op, dank daarvoor aan allen, collega bco leden, ambtelijke organisatie en last but not least onze bewoners, burgers, en professionals uit de wijk. Het zijn vooral die laatsten die ons geholpen hebben om onze ‘ogen en oren’ te ontwikkelen!
We hebben een mooie ronde door Oost gemaakt. Mijn fractie spreekt dan ook uit dat we dat de komende 3.5 jaar blijven doen. Elke maand in de wijken en buurten in gesprek met wie dat maar wil over wat goed gaat maar vooral over wat beter kan!

Graag neem ik u mee naar de observaties van mijn fractie nav onze ronde door de 5 verschillende gebieden waar nu de gebiedsagenda’s light voor voor hebben liggen ter besluitvorming.

Ik neem u graag mee naar Het Parool van afgelopen zaterdag waarbij bericht wordt dat de Alliantie alle voorzieningen in een zorgflat op IJburg sluit. In het artikel staat of misschien moet ik nu zeggen stond deze zorgflat model voor sociale cohesie met zelfzorg en mantelzorg. Helaas het moet dicht: de Alliantie kan geen nieuwe huurders vinden en daardoor worden stapsgewijs alle voorzieningen afgebroken. Alle overleggroepen op IJburg ten spijt tussen stadsdeel, coöperatie’s en professionals. Het lukt kennelijk niet om zulke voorzieningen in stand te houden. De bewoners staan helaas in de kou.

Met de afschaf van de Buurtbeheergroepen heeft het vorige bestuur besloten om alle bloemen te laten bloeien op het gebied van participatie, communities, zelforganisatie etc etc. Dat is inderdaad een prachtige gemengde bos geworden. Maar niet iedereen kan daarvan genieten.

Want er is een groep mensen die we níet bereiken. De groep die, nu de Alliantie alles sluit, niet meer aan bod komt. De groep mensen die niet op internet het ‘Kompas van IJburg’ leest of zijn weg vindt naar de ‘Indische Buurt Balie’, of naar een Meevaart of een Post Oost, of een andersoortig Community huis Een groep die niet weet hoe ze een subsidie moeten aanvragen of een buurtintiatief moeten indienen. Omdat ze daar de kwaliteiten niet voor hebben, of gewoon bezig zijn hun hoofd boven water te houden en geen tijd hebben om vrijwilligers werk te doen omdat ze nachtdiensten draaien.

Die groep mensen dáár moeten we meer op gaan focussen.
En vooral de zelforganiserende mensen leren om zelfvoorzienend te zijn. Passie-uren vergoeden aan vrijwilligers? Tot op zekere hoogte. We moeten oppassen dat onze schaarse middelen terecht (blijven) komen bij degenen die het eigenlijk al niet meer nodig hebben.

We moeten daarom meet-instrumenten ontwikkelen, om te meten -en daarmee preciezer te weten- waar we ons geld aan uitgeven geven en wat de resultaten zijn.

Waar wij ook aandacht voor vragen zijn de ouderen die met het sluiten van tehuizen langer thuis blijven wonen en meer zullen zijn aangewezen op de hulp van familie en omwonenden. Het helpt daarbij niet als de sociale cohesie uit buurten verdwijnt door vrijkomende woningen op te delen zodat deze geschikt zijn voor bewoning door meer studenten, zoals in delen van Middenmeer II gebeurt. Wij maken ons ook zorgen over, wij hebben dat al eerder gezegd, de monocultuur die van studentenwoningen en hotels die in ons stadsdeel dreigt te ontstaan. De nieuwbouwplannen in het Cruquiusgebied zijn daar een goed voorbeeld van.

Waarde Collega’s, het blijft een onzekere periode…
We hebben laten zien dat we goed kunnen samenwerken en dat hebben we de komende tijd ook zeer nodig om samen naar de Centrale Stad te gaan. Ook wij zijn daar nieuwe vriendjes en vriendinnetjes aan het maken.
Er zullen nog heel wat bevoegdheidsconflicten uitgevochten moeten worden. Dat vereist een sterke saamhorige commissie waarin de belangen van de bewoners van Oost voorop staan.

Sharona A. Ceha
Fractie Méérbelangen
8 juli 2014

Ontdek meer van MÉÉRBELANGEN

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Lees verder