Over Méérbelangen

Huishoudelijk reglement

In het huishoudelijk reglement is vastgelegd op welke wijze de commissies van de vereniging zijn georganiseerd en op welke wijze de kandidaatstelling voor de verkiezingen is geregeld....

Bestuur van de vereniging

De vereniging Méérbelangen heeft een bestuur van minimaal vijf en maximaal zeven personen dat wordt gekozen door en uit de leden. Het bestuur houdt zich bezig met de communicatie van en uit de vereniging en geeft richting aan het beleid en de verenigingsactiviteiten. Het bestuur legt tijdens de ledenvergaderingen verantwoording...

Lid van Méérbelangen

Lid zijn van Méérbelangen betekent betrokken zijn bij je eigen woonomgeving. Het betekent ook dat je invloed hebt op het beleid van de vereniging Méérbelangen....

Programma van Méérbelangen

Wie in Oost woont, doet dat vaak met een duidelijke reden. Sommige bewoners werden aangetrokken door het dorpse karakter van de Watergraafsmeer, andere door de multiculturele veelzijdigheid van de Indische buurt, weer andere door de kans die zij op IJburg kregen om eindelijk een eigen huis te kopen. Oost...