Category Archives: Over Méérbelangen

Statuten

De statuten zijn grondregels en bepalingen die ten grondslag liggen aan de vereniging. Ze zijn in de notarieel verleden akte van oprichting zijn vervat. De statuten zijn met de oprichtingsakte ter kennisneming door derden worden ingeschreven in het handelsregister onder … Continue reading

Posted in Over Méérbelangen | Leave a comment

Huishoudelijk reglement

In het huishoudelijk reglement is vastgelegd op welke wijze de commissies van de vereniging zijn georganiseerd en op welke wijze de kandidaatstelling voor de verkiezingen is geregeld.

Posted in Over Méérbelangen | Leave a comment

Bestuur van de vereniging

De vereniging Méérbelangen heeft een bestuur van minimaal vijf en maximaal zeven personen dat wordt gekozen door en uit de leden. Het bestuur houdt zich bezig met de communicatie van en uit de vereniging en geeft richting aan het beleid en … Continue reading

Posted in Over Méérbelangen | Leave a comment

Lid van Méérbelangen

Lid zijn van Méérbelangen betekent betrokken zijn bij je eigen woonomgeving. Het betekent ook dat je invloed hebt op het beleid van de vereniging Méérbelangen.

Posted in Over Méérbelangen | Leave a comment

Programma van Méérbelangen

Wie in Oost woont, doet dat vaak met een duidelijke reden. Sommige bewoners werden aangetrokken door het dorpse karakter van de Watergraafsmeer, andere door de multiculturele veelzijdigheid van de Indische buurt, weer andere door de kans die zij op IJburg … Continue reading

Posted in Over Méérbelangen | Leave a comment