Méérbelangen stelt vragen over onderhoud bruggen IJburg

De fractie van Méérbelangen heeft geconstateerd dat verschillende bruggen in IJburg, met name die op het Haveneiland, gebreken vertonen, doordat het metselwerk aan de boven-, zij- en/of onderkant is losgekomen. Als gevolg hiervan zijn de fraaie bruggen van IJburg inmiddels grotendeels onder spaanplaat verdwenen.

 

De fractie MB stelt dan ook de volgende vragen aan het DB Oost:

1. Kan uw DB onze constateringen ten aanzien van de bruggen op IJburg onderschrijven?
2. Bent u het met de fractie van Méérbelangen eens dat loskomend metselwerk op deze schaal aan verschillende bruggen, gelet op de leeftijd van de bruggen, niet behoort voor te komen?
3. Wat is de oorzaak van het loskomen van het metselwerk en wie is daarvoor aansprakelijk?
4. Beschikt u over een inventarisatie van de schade aan de bruggen,? Zo ja dan ontvangen wij deze graag.
5. Deelt u de mening van de fractie van Méérbelangen dat loskomend metselwerk onder en aan bruggen een risicovolle situatie oproept voor het vaarverkeer en dat het stadsdeel daarvoor, als beheerder, aansprakelijk kan zijn voor de schade aan personen en goederen die daardoor kan ontstaan?
6. Op welke termijn wordt de schade hersteld en voor wiens rekening komt dat?

This entry was posted in Nieuws and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>