Méérbelangen stelt schriftelijke vragen onderhoud bruggen Haveneiland en verlichting Nescio brug

MB en VVD hebben op 21 oktober 2019 aan het DB Oost schriftelijke vragen gesteld over het onderhoud van de bruggen op het Haveneiland en de verlichting Nesciobrug.

Vragen van de leden B. van Vliet (Méérbelangen) en F. van Vliet (VVD) over onderhoud bruggen Haveneiland en verlichting Nesciobrug 21 oktober 2019

In nov. 2018 ontvingen bewoners van het Haveneiland, IJburg, een brief van de gemeente Amsterdam over uitstel van het herstel van de bruggen IJburg. Hierin werd bewoners gemeld dat er voorlopig geen herstel zou plaatsvinden aan de bruggen in verband de noodzaak van verder onderzoek aan de bruggen. Inmiddels waren de bruggen in gestripte staat en volgens de brief zouden zij dat voor onbepaalde tijd blijven. Het is intussen bijna een jaar later en er is voor de bewoners nog steeds geen zicht op herstel van de bruggen.

In verband hiermee heeft MB de volgende vragen voor het DB stadsdeel Oost:

1. Waaruit bestaat het onderzoek aan de bruggen en is dit inmiddels afgerond? Zo ja, wat is de uitkomst van dit onderzoek? Zo nee, wanneer is het onderzoek afgerond?

2. Binnen welke termijn zullen de bruggen van het Haveneiland in de oorspronkelijke, fraaie staat zijn hersteld?

3. Komen de kosten van herstel voor rekening van de gemeente of kunnen deze kosten op een derde partij worden verhaald?

Voorts constateren wij dat op de Nesciobrug steeds verlichting al geruime tijd kapot is en meer verlichting uitvalt. Dit is niet alleen gevaarlijk maar geeft ook een onveilig gevoel aan fietsers en voetgangers.

4. Is het bestuur het met ons eens dat deze verlichting terstond moet worden hersteld? Zo nee, wat verhindert onmiddellijk herstel?

5. Wanneer wordt deze verlichting hersteld en waar bestaat dit herstel uit?

Ontdek meer van MÉÉRBELANGEN

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Lees verder