Deelname aan verkiezing Stadsdeelcommissie

In een zeer laat stadium, heeft de gemeenteraad eind vorig jaar besloten om het bestuurlijk stelsel weer op de schop te gooien. De vier jaar geleden ingestelde bestuurscommissies worden opgeheven en het bestuur over de stadsdelen wordt verder gecentraliseerd. Op stadsdeelniveau worden de bestuurders benoemd door de centrale stad. Deze bestuurders worden gevraagd en ongevraagd geadviseerd door leden van de stadsdeelcommissie. Deze commissies worden op 21 maart, tegelijk met verkiezingen voor de gemeenteraad, gekozen.

Méérbelangen is gekant tegen de vermindering van de invloed van de bewoners op het niveau van hun buurt. Er was dan ook twijfel of aan de verkiezingen voor de stadsdeelcommissies zou moeten worden meegedaan. Deze commissies hebben immers geen bevoegdheden en kunnen slechts adviseren. Het belang van de bewoners heeft echter het zwaarst gewogen. Méérbelangen speelt immers al 30 jaar een rol in het stadsdeel en is van en voor bewoners, ook in de nieuwe bestuursstructuur. Méérbelangen doet mee aan de verkiezingen voor de stadsdeelcommissie Oost, in het district Watergraafsmeer.

This entry was posted in Verkiezingen 2018. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>