De eerste raadsvergadering: kritiek op keuzes

Woensdag 3 mei kwam de deelraad van het nieuwe stadsdeel Oost voor het eerst bijeen. Daarin werd ook het nieuwe dagelijks bestuur van PvdA, GroenLinks en D66 benoemd. Alle fracties dus ook die van Méérbelangen gaven daarin hun algemene beschouwingen over het programma van de nieuwe coalitie.

De fractie van Méérbelangen kan over het algemeen leven met de doelstellingen van het programma accoord maar heeft veel kritiek op het gebrek aan keuzes. Hierdoor blijft het een vaag geheel. Vooral de noodzaak om de komende jaren fors te bezuinigen maakt dat er duidelijke keuzes moeten worden gemaakt. Het programma accoord geeft niet aan in welke richting die worden gezocht. Méérbelangen maakt die keuzes wél. Zo heeft de fractie in het verleden al regelmatig aangegeven dat het stadsdeel zich allereerst zal moeten toeleggen op haar kerntaken zoals bijvoorbeeld het beheer van de openbare ruimte, sportaccommodaties, reiniging en dergelijke. Het exploiteren van bijvoorbeeld een eigen roeicentrum en een centrum voor beeldende kunst behoren daar niet toe.

Verder heeft onze kersverse fractievoorzitter Bas van Vliet aandacht gevraagd voor het opnieuw nijpende lokalentekort op vier basisscholen in de Watergraafsmeer waar ouders hun kinderen niet naar de school van hun 1e maar ook niet van hun 2e, 3e 3n 4e keuze kunnen laten gaan omdat er wachtlijsten zijn. Op IJburg doet zich dit probleem ook al bij enkele scholen voor. Naar aanleiding van een vraag van Méérbelangen of de coalitie van plan was om de vrije schoolkeuze te beperken teneinde de vorming van ‘zwarte scholen’ op IJburg tegen te gaan, kreeg de fractie van de coalitiepartijen de toezegging dat dit niet het geval zou zijn.

Ook met de verhoging van het parkeertarief voor bewoners tot het niveau in Zeeburg is de fractie niet blij. Dit is overigens een van de weinige financiële beleidsmaatregelen  waarover het programakkoord wel duidelijk is. De fractie betreurt het ook dat de coalitie voor elke ondergrondse parkeerplaats er een op straat wil opheffen. Naar de mening van Méérbelangen moet er eerst worden gekeken of de parkeerdruk in een buurt dit wel toelaat. Het is op zich prima als parkeerplaatsen op straat worden opgeheven als er daarvoor in de plaats genoeg ondergrondse parkeerplaatsen zijn maar daarvan moet worden afgezien als er in een buurt heel hoge parkeerdruk is, zoals bijvoorbeeld in de Swammerdambuurt.

De coalitie wilde niet aangeven of, gezien de economische crisis, een keuze zou worden gemaakt om bepaalde grote projecten zoals bijvoorbeeld het Amstelstationgebied of de Parooldriehoek met voorrang te behandelen of juist stil te leggen. Dat betekent nog meer onzekerheid voor de omwonenden.

De fractie zal de coalitie in deze periode kritisch volgen en met alternatieve voorstellen komen waar dat nodig is.

This entry was posted in Nieuws. Bookmark the permalink.

One Response to De eerste raadsvergadering: kritiek op keuzes

 1. Sandra Blokker says:

  Geachte heer/mevrouw,
  Uw standpunt over het tegengaan van zwarte scholen in Amsterdam is mij niet geheel duidelijk. Zoals ik het lees hebben alleen de ouders met een kind met een taalachterstand vrije schoolkeuze…Betekent dat dat als je kind geen achterstand heeft hij dan geen vrije schoolkeuze heeft en wel verplicht in het postcode gebied geplaatst wordt?
  Graag uw reactie.
  Vriendelijke groeten
  Sandra Blokker

  PS Dit zou nog mijn enige reden zijn op niet op U te stemmen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>