Monthly Archives: March 2021

Inbreng Méérbelangen op concept Omgevingsvisie

              Inbreng Méérbelangen op concept Omgevingsvisie in vergadering Stadsdeelcommissie Oost op 9 maart 2021 Dinsdag 9 maart 2021 vergaderde de Stadsdeelcommissie Oost over de concept Omgevingsvisie van het college van B&W. In dit stuk … Continue reading

Posted in Nieuws | Leave a comment