De fractie van Méérbelangen is het niet eens met de manier waarop het Dagelijks Bestuur van het stadsdeel Oost het financiële debacle rond MuzyQ wil oplossen. De gang van zaken rond het Muziekmakerscentrum in Oostpoort geeft aan dat het DB onverantwoord omspringt met het geld van de inwoners van...