Monthly Archives: June 2011

Méérbelangen tegen doorblunderen met MuzyQ

De fractie van Méérbelangen is het niet eens met de manier waarop het Dagelijks Bestuur van het stadsdeel Oost het financiële debacle rond MuzyQ wil oplossen. De gang van zaken rond het Muziekmakerscentrum in Oostpoort geeft aan dat het DB … Continue reading

Posted in Nieuws | Leave a comment