Author Archives: Redactie

Algemene Beschouwingen en Perspectievennota 2011

Tijd voor een terugblik op één jaar stadsdeel Oost en één jaar coalitie/dagelijks bestuur PvdA,GL,D66.                                                                                                                               Zoals u weet is Méérbelangen nooit een voorstander geweest van de totstandkoming van dit stadsdeel, het zou te groot worden om het bestuur dichter bij … Continue reading

Posted in Nieuws | Leave a comment

Méérbelangen tegen doorblunderen met MuzyQ

De fractie van Méérbelangen is het niet eens met de manier waarop het Dagelijks Bestuur van het stadsdeel Oost het financiële debacle rond MuzyQ wil oplossen. De gang van zaken rond het Muziekmakerscentrum in Oostpoort geeft aan dat het DB … Continue reading

Posted in Nieuws | Leave a comment

Méérbelangen wil meer aandacht voor duurzaamheid

Oppositiepartij Méérbelangen heeft tijdens de vergadering over de stadsdeelbegroting 2011 met succes gepleit voor meer aandacht voor duurzaamheid in Oost. Een motie daarover, van deelraadsleden Sharona Ceha en Bas van Vliet, werd dinsdag met ruime meerderheid aangenomen. Continue reading

Posted in Nieuws | Leave a comment

Méérbelangen: stadsdeelbestuur Oost kiest niet

Het bestuur van stadsdeel Oost wil zich de komende jaren beperken tot pappen en nathouden. Noodzakelijke keuzes in het beleid worden vooruitgeschoven en dat is niet goed. Dat constateerde lokale partij Méérbelangen dinsdag bij de financiële beschouwingen over de begroting voor 2011. Continue reading

Posted in Nieuws | Leave a comment

Méérbelangen wil opheldering over geweld op Nesciobrug

De fractie van Méérbelangen heeft vragen gesteld aan het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Oost, over een geweldsincident op de Nesciobrug. Op de brug, die IJburg verbindt met de rest van Oost, werd op 5 december een fietser bedreigd met een steekwapen. De fietser werd gedwongen geld en andere bezittingen af te geven, zijn fiets op de brug op slot zetten en de sleutel in het water gooien. Toen het slachtoffer aangifte deed bij de politie, meldde deze dat surveillance bij de Nesciobrug geen prioriteit heeft. Continue reading

Posted in Nieuws | Leave a comment